Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Energiateollisuus ry:n uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä: Asiakas ykköseksi ja järkeä tukipolitiikkaan!

Energiateollisuus ry:n uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä: Asiakas ykköseksi ja järkeä tukipolitiikkaan!

Julkaistu: 01.09.2016 Päivitetty: 01.09.2016

Energia-ala on kovassa muutosprosessissa, jonka keskiöön on noussut asiakas. Energiayhtiöt kehittävät kilvan uusia digitalisaatioon perustuvia tuotteita ja palveluja. Tähän uuden teknologian kehitykseen soisi myös julkisen vallan osallistuvan suuntaamalla siihen innovaatiorahoitusta, linjaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana tänään aloittanut Jukka Leskelä.

– Ala vastaa asiakasvuoropuhelusta ja palvelujen kehittämisestä, mutta julkisen innovaatiorahoituksen kohdentaminen on päättäjien vastuulla. Näihin kumpaankin kannattaa panostaa, sillä ne jouduttavat investointeja ja luovat sitä myötä uusia työpaikkoja.

Leskelän mukaan uutta teknologiaa edistävän innovaatiorahoituksen voi nähdä vaakakupissa, jonka toisella puolella ovat energiantuotannon tuotantotuet. Hänestä tukipolitiikan uudelleentarkastelu olisi toivottavaa paitsi energiateollisuuden ja ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden rakentumisen näkökulmasta, myös veronmaksajien, energiayhtiöiden asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kannalta.

Energiateollisuus on sitoutunut kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin ja ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden rakentamiseen. Sähkön ja kaukolämmön päästöt ovat jo pitkään olleet selvässä laskussa ja uusiutuvan energian osuus on kasvanut selvästi.

– Tämän myönteisen kehityksen jatkuminen taataan parhaiten, kun ilmastopäästöt hinnoitellaan. Päästökauppajärjestelmän asemaa on siksi vahvistettava ja energiaverotuksen painopistettä muutettava enemmän hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi

Asiakkaan tarpeista uusia tuotteita ja palveluita

Energiayritysten kiinnostusta asiakkaidensa uusien tarpeiden täyttämiseen ovat vauhdittaneet älykkäiden verkkojen kehittyminen sekä digitalisaation ja uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet.

– Tämä sinänsä itsestään selvältä kuulostava kehitys asiakasnäkökulman korostumisesta on ”perinteisesti tekniikkalähtöisellä” energiatoimialalla iso juttu. Energia-ala kuuntelee nyt herkällä korvalla asiakkaidensa toiveita ja panostaa voimakkaasti uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Suomi voi edistyksellisen energia- ja ICT-infrastruktuurinsa ansiosta olla asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden edelläkävijä. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamalla edistetään entistä älykkäämmin vaikkapa energiatehokkuutta ja asumismukavuutta tai mahdollistetaan mikrotuottajuutta ja kaksisuuntaisia energiaverkkoja. Samalla luodaan uusia liiketoimintamalleja ja uusia vientituotteita.Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233

Jukka Leskelä

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja
Hallinto

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Suomen energia- ja ilmastopolitiikka
Kaukolämpö ja -jäähdytys -> Asiakkuus