Materiaalipankki

Energiateollisuus: kivihiilikiellon nopeuttaminen kustannustehotonta ilmastopolitiikkaa

Julkaistu: 05.01.2018 Päivitetty: 05.01.2018

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) tyrmää energiaministeri Kimmo Tiilikaisen avauksen kieltää kivihiilen käyttö energiantuotannossa vuoteen 2025 mennessä.

- Kyse on kalliista ja tarpeettomasta esityksestä, jonka seurauksena ilmastopäästöt eivät vähene. Sen sijaan perustuslain turvaama omaisuudensuoja murtuu, vaikutukset polttoainemarkkinoihin ovat arvaamattomia ja asiakkaiden tai veronmaksajien syliin lankeaa huomattava lasku, toteaa ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Energiateollisuus arvioi, että kivihiilen käyttö vähenee marginaaliin noin kymmenen vuoden kuluessa energiayhtiöiden tekemillä ratkaisuilla ja suunnitelluilla investoinneilla.

- Kieltolaki ja nopeutettu aikataulu nostavat energiantuotannon kustannuksia, rajoittavat energiayhtiöiden mahdollisuuksia investoida uuteen teknologiaan sekä heikentävät niiden kannattavuutta.

- Ilman lisäselvityksiä voidaan sanoa, että kieltolain kustannukset katetaan joko asiakkaiden tai veronmaksajien rahoilla, huomauttaa Leskelä.

Kivihiilen käyttökiellon sijaan huomio öljyn käytön vähentämiseen

- Kivihiilen energiakäyttö Suomessa on kokonaisuudessaan EU:n päästökaupan ja päästökaton piirissä. Jos kiellämme kivihiilen käytön ja vähennämme siten omia hiilidioksidipäästöjämme, jokin toinen EU-maa voi vastaavasti päästää enemmän. Ilmakehän hiilitaseessa mikään ei muutu, vaikka energiantuotannon kustannukset ovat kasvaneet kylmässä pohjolassa, ET:n Leskelä painottaa.

- Olisi kiinnostava tietää, aikooko valtio poistaa kivihiilien päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia päästökauppajärjestelmästä. Onko ministeri valmis esittämään, että tähän käytetään valtion varoja?

Ilmastopolitiikan tärkein tavoite on ilmastonmuutoksen torjunta ja keskeisin työkalu on EU:n päästökauppajärjestelmä. Kansallisissa toimissa huomio on sen sijaan kohdistettava päästökaupan ulkopuoliseen sektoriin, jossa liikenne on suurin päästöjen aiheuttaja.

- Öljynkäytön hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin muiden fossiilisten polttoaineiden päästöt yhteensä. Myös kauppataseessa öljyn tuonnin negatiivinen merkitys on moninkertainen kivihiileen verrattuna, Leskelä sanoo.

Esitys verotuksen ilmasto-ohjaavuuden lisäämisestä oikeansuuntainen

- On ilahduttavaa huomata, että ministerin korviin on kantautunut alan toimijoiden viesti tarpeesta voimistaa polttoaineverotuksen ilmasto-ohjaavuutta. Olemme toistuvasti esittäneet energiaverotuksen painopisteen siirtämistä päästöjen verottamiseen. Odotamme kiinnostuneina lisätietoja asiasta, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233, Twitter @JukkaLeskelä

Johtaja Jari Kostama, puh. 050 301 1870, Twitter @JariKostama

Faktat

-   Kivihiiltä käytettiin energiantuotannossa 3,6 miljoona tonnia vuonna 2016. Tämä on noin 7 prosenttia Suomen primäärienergian kokonaiskulutuksesta.

-   Kivihiilen käyttö energiantuotannossa on vähentynyt noin 40 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

-   Julkisuudessa saatavilla olevien tietojen perusteella kivihiilen käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on noin 40 prosenttia nykyisestä vuonna 2025.

-   Tällöin kivihiilen osuus Suomen primäärienergian kokonaiskulutuksesta on pudonnut vajaaseen 3 prosenttiin nykyisestä 7 prosentista.

-   Kivihiilen käyttö sähkön erillistuotannossa (lauhdevoima) on käytännössä jo päättynyt.

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

Jukka Leskelä

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja
Hallinto
twitter-icon @JukkaLeskela

Jari Kostama

Jari Kostama
Johtaja
Energiantuotanto
twitter-icon @JariKostama

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry
Energia- ja ilmastopolitiikka