Materiaalipankki

Energiateollisuus kannattaa komission tavoitetta ilmastoneutraaliudesta 2050 mennessä

Julkaistu: 28.11.2018 Päivitetty: 28.11.2018

Energia-ala haluaa Pariisin sopimuksen mukaiset päästörajoitukset vuosille 2040 ja 2050 mahdollisimman pian. Komission nyt julkaistu ilmastopoliittinen tiedonanto on lupaava. Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus avaa ovet ilmastopolitiikan kirittämiselle.

– Tehokkaat ilmastotoimet edellyttävät poliittisilta päättäjiltä selkeitä tavoitteita ja järkevien ohjauskeinojen valintaa. EU:n on asetettava tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden saavuttamisen 2050 mennessä, jotta Pariisin sopimuksen edellyttämät investoinnit toteutuvat, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä

Energia- ja ilmastokomissaari Miquel Arias Cañeten esittelemä pitkän aikavälin ilmastostrategia kuvaa kahdeksan erilaista skenaariota, jotka tukevat nettonollapäästöjen saavuttamista. Komissaari suosittaa valitsemaan ilmastoneutraaliuteen tähtäävän polun.

– Tiukat päästötavoitteet on asetettava riittävän pitkälle aikavälille, jotta tarvittavat investoinnit voidaan toteuttaa. Päästökauppa on tehokkain ohjauskeino. Sitä on entisestään vahvistettava ja laajennettava erillislämmitykseen. Jäsenmaiden on keskitettävä omat ohjauskeinonsa päästökaupan ulkopuolelle jääviin päästöihin, Leskelä sanoo.

Eurooppalaista sähkösektoria edustava Eurelectric on julkaissut laskelman, joka osoittaa polun ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen olevan mahdollinen. Se edellyttää tuntuvaa lisäystä sähkön käyttöön ja sen päästöttömään tuotantoon. Lisäksi laskelma osoittaa uusiutuvan energiatuotannon kilpailukyvyn parantuneen.

Komission strategia avaa keskustelun pitkän aikavälin tavoitteesta. Seuraavaksi jäsenmaiden on otettava neuvostossa kantaa tavoitteeseen. Elinkeinoelämän keskusliitto ja muut pohjoismaiset elinkeinoelämän järjestöt ovat juuri ilmoittaneet tukevansa nettonollapäästötavoitetta.

– Suomi on neuvoston puheenjohtaja ensi heinäkuusta alkaen ja voi silloin johtaa keskustelun EU:n ilmastotavoitteesta kunniakkaasti maaliin, Leskelä kannustaa.

Lisätiedot

Jukka Leskelä, toimitusjohtaja

jukka.leskelä@energia.fi, 050 593 7233

@JukkaLeskela

 

Joona Turtiainen, EU-edunvalvonnan päällikkö

joona.turtiainen@energia.fi, 040 586 5939

@joonaturtiainen

Linkit materiaaleihin:

https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_en

https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Joint-letter.pdf

https://ek.fi/wp-content/uploads/A-Nordic-Climate-Vision.pdf

https://cdn.eurelectric.org/media/3457/decarbonisation-pathways-h-3F919CF0.pdf


Jukka Leskelä

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja
Hallinto
twitter-icon @JukkaLeskela

Joona Turtiainen

Joona Turtiainen
EU-asioiden päällikkö
Edunvalvonta ja viestintä
twitter-icon @joonaturtiainen

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry