Materiaalipankki

Energiateollisuuden lausunto hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta_20181114

Julkaistu: 14.11.2018 Päivitetty: 14.11.2018
Petteri Haveri

Petteri Haveri
Asiantuntija
Energiamarkkinat

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Sähkömarkkinat
Sähkömarkkinat -> Tukkumarkkinat