Materiaalipankki

Energiateollisuuden lausunto Fingrid Oyj:n esittämistä ehdoista siirtopalvelulle Venäjän ja Suomen välisillä 400 kV:n rajayhdysjohdoilla

Julkaistu: 25.10.2018 Päivitetty: 25.10.2018
Petteri Haveri

Petteri Haveri
Asiantuntija
Energiamarkkinat

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Sähkömarkkinat