Energiaa-blogi!

Energiaa! -blogissa käsitellään ajankohtaisia energiaan liittyviä teemoja sekä tehdään huomioita arjen energia-asioista. Kirjoittajina toimivat Energiateollisuus ry:n johtajat ja asiantuntijat. Mitä energia-alalla tapahtuu ja keitä ET:läiset oikein ovat? Seuraa blogia, niin tiedät.
22.3.2017 14.48

Varttitaseen jännääminen jatkuu

Pekka Salomaa

EU-maiden edustajista koottu komitea pääsi muutama päivä sitten sopuun tasepalvelujen eurooppalaisista säännöistä. Tasejakson varttiin siirtymisen määräaika on menossa kohtalaisesti 2020-luvun puolelle. Näin pahimmat pelot Suomen mittari-investointien pikaisesta vanhenemisesta vähenivät.

Samaan aikaan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä on komission ehdotus määräajan säätämisestä 2025 asti ylemmän tason lainsäädännössä. Se olisi Suomen sähkön vähittäismarkkinoiden, mittauksen ja tietojärjestelmien kannalta vielä parempi.

Euroopan moninaisuus paljastuu jälleen monessa asiassa. Vaikkapa siinä, mitkä asiat ovat energiayhtiöiden mielissä päällimmäisiä murheita komission viime vuoden lopulla julkistamassa megalomaanisen isossa, puhtaan energian paketin nimellä tunnetussa lainsäädäntöehdotusten ja raporttien kokonaisuudessa – ja varsinkin millä tavoin niitä murheita pitäisi ratkoa.

Nyt hyväksytyillä EU:n yhteisillä säätösähkömarkkinoiden ja tasepalvelun pelisääntöillä pyritään yhdenmukaistamaan säännöt, joiden avulla järjestelmää pidetään pystyssä – sähköä kun pitää syöttää järjestelmään koko ajan yhtä paljon kuin sieltä otetaan.

Tasejakso on se ajan pätkä, jolla sähkömarkkinoiden osapuolten hankinnan ja toimitusten tasapainoa eli ”tasetta” tarkastellaan taloudellisessa selvityksessä. Pääsääntöisesti tasejakso on ollut tunti. Jollei tunnin tase ole tasapainossa, on vaarassa joutua maksupuolelle, kriittisellä hetkellä paljonkin.

Vaihtelevan tuotannon lisääntyessä on osassa EU-maita jo päätetty lyhentää tasejakso vartti. Selvä on, että tasejakso lyhenee myös Pohjolassa. Vaan kuinka pian ja miten, siinä näkemykset eroavat.

Tärkeimmässä EU-tason etujärjestö Eurelectricissä me suomalaiset olemme varsinkin keskustelun alussa muutama vuosi sitten melko lailla yksin puolustaneet ajatusta, että koko arvoketjun (tuotanto ja kulutus; taseselvitys, tukkukaupan eri vaiheet, vähittäismyynti, mittaus, tietojärjestelmät) olisi hyvä toimia samassa rytmissä. Nyt tunti, joskus vartti ja ehkä myöhemmin vaikka viisi minuuttia. Mutta koko ketju. Järjestelmä on selkeä eikä tarvita oikaisuja, mallinnuksia tms. viilailuja. Myös tuo nyt hyväksytty alemman tason sääntö katsoo vain osaa ketjusta.

Iloksemme komissio tulikin puhtaan energian paketissaan melko paljon suomalaisten linjoille tarkastelemalla kokonaisuutta. Tasejakso ja tukkumarkkinat muuttuisivat varttiin, mittaus (missä se on ”älykästä”) samaan jaksoon ja kohtuullinen siirtymäaika 2025 asti. Pyöreästi niihin aikoihin meidän ensimmäisen sukupolven mittarit menevät vaihtoon muutenkin.

Eurelectricin sisällä asetelma kääntyi hetkessä: muut alkoivat empiä tasejakson lyhentämistä, kun ala ei edelleenkään halua nähdä (ainakaan edistämisen arvoiseksi) yhteyttä sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden välillä.

Suomessa on edelleen ainoana sellaiset mittaus- ja tietojärjestelmät, että yhteys tukkumarkkinoille ja taseselvitykseen on lähes joka tönön osalta mahdollistakaan. Muutamat muut siihen ovat menossa muutaman vuoden kuluessa (mm. Norja, Tanska, Viro, Espanja, UK). Lopuilla suunnitelmat ovat hyvin hitaita tai kerran vuodessa luettavat mittarit saisivat kelvata maailman tappiin. Niissä tasapainottamiseen saa luvan riittää sen, että tuotanto ja vain isohkot asiakkaat mitataan tasejaksoittain.

----

Yleisesti ottaen komission sähkömarkkinaehdotukset paketissa vievät asioita parempaan suuntaan. Markkinoiden toiminta paranee. Joiltain osin komissio on ollut turhan varovainenkin. Se ei esimerkiksi ole rohjennut ehdottaa tasevastuun ulottamista kaikkiin sähköntuottajiin tai verkkoon pääsyn etuoikeuksien poistamista. Näissä asioissa syyspuolen neuvoston puheenjohtajamaa Viro näyttää ottavan hyvää etunojaa kannanmuodostuksessaan.

Joissain kohdin komission ehdottaa epäselviä sääntöjä, esimerkiksi aggregaattoreita tai varsinkin energiayhteisöjä koskevilta osin. Jos ehdotukset menevät noin läpi, ainakin lakimiehille tarjoutuu käräjöinnissä ansaintamahdollisuuksia.

----

Tämänkertaisen Brysselin-reissun paluu osui vuodentakaisten terrori-iskujen (22.3.2016) muistopäivään. Näytöt kentällä lupasivat, ettemme unohda lentoaseman ja Maalbeekin metroaseman uhreja. Mutta elämä jatkuu ja kevät tulee. Kukkea kuva Eurelectricin toimiston edestä, taustalla Pyhälle Mikaelille omistettu katedraali. Poikkesin reissulla myös Eurelectricissä, minkäs muun kuin tasejakson tiimoilta.

PSm_20170322Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja