Energiaa-blogi!

Energiaa! -blogissa käsitellään ajankohtaisia energiaan liittyviä teemoja sekä tehdään huomioita arjen energia-asioista. Kirjoittajina toimivat Energiateollisuus ry:n johtajat ja asiantuntijat. Mitä energia-alalla tapahtuu ja keitä ET:läiset oikein ovat? Seuraa blogia, niin tiedät.
9.10.2017 9.01

Tulokset puhukoot puolestaan – Usko vapaaehtoiseen energiansäästämiseen on Suomessa vahva

Sirpa Leino

Tällä viikolla (41) vietetään Energiansäästöviikkoa, jolla on jo 20 vuoden perinteet. Eri puolilta Suomea on tänä vuonna ilmoittautunut mukaan ainakin 230 yritystä tai yhteisöä. 
Mukana on myös Energiateollisuus ja suuri joukko energiayhtiöitä. Usko vapaaehtoisuuteen perustuvaan energiatehokkuustyöhön on Suomessa vahva.

Uskosta kertoo myös se, että energiatehokkuussopimukset on meillä rinnastettu lainsäädäntöön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritysten ja kuntien lähtökohdista toteutettuja ja raportoituja tekoja energiatehokkuuden lisäämiseksi pidetään järkevinä ja tehokkaina keinoina vastata EU:ssa raamitettuihin ja kansallisesti meille sopiviksi sorvattuihin velvoitteisiin.

Uusi energiatehokkuussopimuskausi käynnistyi vuoden alusta. Eri alojen energiatehokkuussopimuksiin on tähän mennessä liittynyt jo 409 yritystä ja 52 kuntaa tai kuntayhtymää. Tätä voi pitää melkoisena saavutuksena – yritykset ovat valmiita parantamaan energiatehokkuutta aina vuoden 2025 loppuun asti. Ja miksi tästä ei jatkettaisi, kun tulokset ovat olleet loistavia.

Päättyneellä sopimuskaudella 2008–2016 energiaa säästyi vuositasolla lähes 16 terawattituntia. Säästö ylittää Suomen yli 1,9 miljoonan kerrostaloasukkaan vuosittaisen lämmönkulutuksen. Hiilidioksidipäästöjä toimet leikkaavat vuosittain yli 4,8 miljoonaa tonnia ja turhia energiakuluja 540 miljoonaa euroa.

Energia-ala puolestaan ylitti päättyneelle kaudelle asetetut kattavuus- ja energiansäästötavoitteet. Erityisen maininnan ansaitsee energiayhtiöiden asiakkailleen eli meille kaikille suuntaama energiankäytön neuvonta ja viestintä. Niiden merkitys on suuri teknisten menetelmien rinnalla, jotta luvattu säästövaikutus toteutuu. Sopimuskaudella on myös syntynyt uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluja helpottamaan asiakkaiden energiankäyttöä.

Omia prosesseja on entisestään hiottu. Energiayhtiöt investoivat päättyneellä kaudella noin 460 miljoonan euron edestä yli 2 500 toimenpiteeseen, jotka säästävät sähköä, primäärienergiaa ja lämpöä vuodessa lähes 4 terawattituntia.

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat kesäkuussa Finlandia-talolla yrityksiä ja kuntia tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–2016. Tunnustuksen sai 18 toimijaa: energia-alalta Helen Oy ja Sallila Energia Oy.

Tästä on helppo jatkaa hyvällä ja innokkaalla mielellä!

Sirpa Leino
Kirjoittaja on Energiateollisuuden asiantuntija.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi