Energiaa-blogi!

Energiaa! -blogissa käsitellään ajankohtaisia energiaan liittyviä teemoja sekä tehdään huomioita arjen energia-asioista. Kirjoittajina toimivat Energiateollisuus ry:n johtajat ja asiantuntijat. Mitä energia-alalla tapahtuu ja keitä ET:läiset oikein ovat? Seuraa blogia, niin tiedät.
15.2.2017 10.08

Hiilidioksidin lisäksi vaativat vähennystavoitteet myös muille ilmapäästöille

Heidi Lettojärvi

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tärkeys on kaikkien tiedossa. Uutisissa toistuvat Pariisin sopimuksen jatko, EU-sääntelyn luominen 2030 tavoitteiden toteuttamiseksi sekä kansallisen energiastrategian ja ilmastosuunnitelman laadinta. Ilmastotavoitteiden ja energiamarkkinoiden toimivuuden yhteensovittamisessa riittää miettimistä. Ja siksipä energiantuotantoon liittyvä perinteinen ympäristönsuojelu ei niinkään ole ollut julkisuudessa. 
Suurten polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset (ns. BAT-päätelmät) ovat komission käsittelyssä loppusuoralla. Päätelmien myötä Suomen bio- ja turvelaitoksille on tulossa 430 miljoonan investointikustannukset ja lisäksi 30 miljoonan euron vuosittainen lisäkäyttökustannus. Bio- ja turvelaitosten vaatimukset ovat tiukemmat kuin kivihiili- ja ruskohiililaitosten. Myös jätteenpolton osalta BAT-vaatimusten valmistelu on käynnissä. Nämäkin vaatimukset tulevat kiristymään, mutta vaadittavat tasot ja hintalappu Suomen uudehkoille laitoksille ei vielä ole tiedossa. Pienten polttolaitosten osalta siirrytään vähärikkiseen öljyyn ensi vuoden alusta. Parhaillaan myös valmistellaan pienten laitosten päästöjä koskevan direktiiviin täytäntöönpanoa, joka sääntelee välittömästi uusien laitosten ja siirtymäaikojen jälkeen nykyisten laitosten päästöjä. 

Polton päästöjen vaatimusten kiristyminen on perusteltua tekniikan kehittyessä ja toki järkevät ilmansuojelutoimet on tehtävä. Mutta suuntautuvatko nämä rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi tehtävät investoinnit kokonaisuuden kannalta oikeaan asiaan? 

Polttolaitoksilla tuotetaan kotimaista, kestävää ja suurelta osin uusiutuvaa energiaa teollisuudelle, kaukolämpöä yhdyskunnille ja samalla ylläpidetään energiansaantiin liittyvää huoltovarmuutta. Polttolaitosten ympäristönsuojelutaso on jo nyt hyvä, kokonaispäästöt putoavat edelleen merkittävästi jo olemassa olevalla sääntelyllä ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi tehtävillä toimilla. Typenoksidipäästöjen kehitykseen vaikuttaa merkittävimmin liikenteen päästöjen kehitys ja hiukkaspäästöjen osalta kokonaisuutta määrittelee pienpoltto.

EU:n viitekehyksessä Suomen ilmanlaatu on erittäin hyvä. Investoinnit tulee voida suunnata energia-alan murroksen ja ilmastohaasteen toteuttamiseen. Ja siksi EU:n sallimat joustot perinteisten päästöjen sääntelyyn on otettava käyttöön ja vaatimuksena tulee olla ainoastaan ympäristönsuojelun kannalta kustannustehokkaat toimet.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi