Energiaa-blogi!

Energiaa! -blogissa käsitellään ajankohtaisia energiaan liittyviä teemoja sekä tehdään huomioita arjen energia-asioista. Kirjoittajina toimivat Energiateollisuus ry:n johtajat ja asiantuntijat. Mitä energia-alalla tapahtuu ja keitä ET:läiset oikein ovat? Seuraa blogia, niin tiedät.
6.9.2017 9.01

Älyverkkotyöryhmän puoliväliriihi – löytyykö odotuksille katetta?

Riina Heinimäki

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa on viime syyskuusta alkaen työskennellyt työryhmä, jonka tehtävänä on ollut selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. 

Tavoitteena on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä ja selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Työryhmä on kaksivuotinen, mutta pian on käsillä työn puolivälitarkastus. Työryhmä julkistaa väliraporttinsa maanantaina 9.10.2017. Väliraportti antaa ensimakua työryhmän johtopäätöksistä.

Suomalainen sähköjärjestelmä on merkittävien muutosten edessä. Digitalisaation ja uusien energiantuotanto-, käyttö- ja varastointiteknologioiden huima kehitys on tuomassa asiakkaille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, vaikuttaa omiin energiakustannuksiinsa sekä tehdä haluamiaan arvovalintoja. Tälle on jatkossa myös aivan erilaista kysyntääkin, kun sähköjärjestelmän joustavuuden tarve kasvaa mm. uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuuden jatkuvasti kasvaessa. Joustavuuden kustannustehokkaassa lisäämisessä sähkön kulutuskohteet nousevat yhä tärkeämpään rooliin ja asiakas nousee ennennäkemättömällä tavalla keskiöön myös sähkömarkkinoilla.

Tätä monitahoista kysymystä älyverkkotyöryhmäkin on lähtenyt pohdiskelemaan. Työhön kohdistuu paljon odotuksia useilta eri sidostahoilta. Suomi on ollut edelläkävijä sähkönkulutuksen mittaamisessa ja mittaustiedon hyödyntämisessä. Tätä osaamista ja kokemusta ei nyt sovi hukata. Suomella on mahdollisuus edistyksellisen energia- ja ICT-infrastruktuurinsa ansiosta olla jatkossa myös asiakaslähtöisten tuotteiden ja palveluiden edelläkävijä.  

Me Energiateollisuudessa toivommekin, että älyverkkotyöryhmä luo puitteet, jossa asiakkaan toimintamahdollisuudet ja asiakaskokemuksen kehittäminen voidaan viedä aivan uudelle tasolle. Asiakkaiden tarpeisiin vastaamalla edistetään entistä älykkäämmin vaikkapa energiajärjestelmän kokonaistehokkuutta, asumismukavuutta ja toimitusvarmuutta tai mahdollistetaan mikrotuottajuutta ja kaksisuuntaisia energiaverkkoja.

Tämä edellyttää, että lainsäädännössä luodaan selkeät roolit keskeisille toimijoille, mahdollistetaan kysyntäjousto- ja muiden palveluiden markkinaehtoinen eteneminen sekä varmistetaan tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille toimijoille. Toimijoiden palvelukehityksen menestymiselle on tärkeää myös pitkäjänteisyys ja selkeys poliittisessa ohjauksessa ja sääntelyssä. Tavoitteet ja suunta on hyvä määritellä nyt, jotta asiakkaiden palveluntarjoajat voivat lähteä määrätietoisesti kehittämään tarjontaansa siihen suuntaan.

Työ on vielä luonnollisesti kesken, mutta tässä puolivälitarkastuksessa on mielenkiintoista nähdä, miten ehdotuksiin suhtaudutaan ja täyttävätkö ne eri tahojen odotukset. Tällaisen ison muutoksen edessä tulee erityisen herkällä korvalla kuunnella asiakkaan toiveita ja huolia sekä käydä avointa asiakasdialogia molemmin puolisen ymmärryksen paranemiseksi.

Toivottavasti väliraportti herättää avointa ja rakentavaa keskustelua työryhmän jatkotyön ohjaamiseksi.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi