Ajankohtaista ja materiaalipankki_käsitelty

Ajankohtaista ja materiaalipankki

Mitä Energiateollisuudessa tapahtuu? Täältä löytyvät tiedotteet, lausunnot, blogi ja paljon muuta!

Tiedotteet

15.09.2017

Energiateollisuus ry uusiutuvan sähkön tuotantotukijärjestelmästä: Kilpailu hyvä lähtökohta jatkovalmistelulle, markkinaehtoisuus ja teknologianeutraalius puolitiessä

Energiateollisuus (ET) pitää tärkeänä, että kilpailuun tuotantotuesta voivat osallistua kaikki uusiutuvaa sähköä tuottavat teknologiat. Työ- ja elinkeinoministeriön tänään lausuntokierrokselle lähettämä esitysluonnos ei tältä osin täytä teknologianeutraaliuden määritelmän periaatteita. Kustannustehokkuuden näkökulmasta kaikkien sähkön tuotantomuotojen tulisi olla mukana kilpailussa – tällöin veronmaksajille aiheutuvat kustannukset pienenisivät. Nyt periaatteesta ollaan antamassa periksi.

Tiedotteet

14.09.2017

Ilmastosuunnitelman seuraava askel on avata EU-keskustelua lämmityksen siirrosta päästökauppaan

Energiateollisuus (ET) tukee ministeri Tiilikaisen tavoitetta laatia Suomelle suunnitelma hiilineutraaliudesta vuonna 2045. Kovimmat linjaukset tullaan tekemään päästökaupan ulkopuolisella sektorilla erityisesti liikenteessä ja kiinteistökohtaisessa lämmityksessä. Koska samat ongelmat jaetaan yleisesti EU:ssa, Suomen tulisi tavoitella merkittävämpää roolia lämmityssektorin ratkaisijana.


Adato koulutuskalenteri
koulutuskalenteri

Uusimmat muut materiaalit

Julkaisut

20.09.2017

Nordic Market Design -selvitys

Julkaisut

15.09.2017

Kiertotalous energiasektorilla

Energiateollisuus ry on teettänyt tämän selvityksen kehittääkseen alan ymmärrystä omasta roolistaan kiertotaloudessa

Tilastot

14.09.2017

Kaukolämmön hintatilasto