Ajankohtaista ja materiaalipankki_käsitelty

Ajankohtaista ja materiaalipankki

Mitä Energiateollisuudessa tapahtuu? Täältä löytyvät tiedotteet, lausunnot, blogi ja paljon muuta!

Tiedotteet

20.06.2018

Sähkönjakelun luotettavuus aikaisempaa parempi – toimitusvarmuusinvestoinnit tehoavat

Energiateollisuuden (ET) keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2017 keskeytyneenä noin 80 minuuttia sähkönkäyttäjää kohden. Taso on parempi kuin aikaisempina vuosina. Sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit ovat johtamassa toivottuun tulokseen. Verkkojen uusiminen on parhaillaan käynnissä, ja verkkojen on määrä olla kunnossa vuoden 2028 loppuun mennessä.

Tiedotteet

01.06.2018

Energisille nuorille stipendejä 2018

Energiateollisuus ry jakoi stipendejä jäsenyhtiöiden suosittelemille alaa opiskeleville nuorille. Stipendit jaettiin Energia-alan työnantajayhdistys Enertan lahjoitusvaroista perustetusta rahastosta. Stipendirahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa energia-alaa opiskelevia nuoria.


Adato koulutuskalenteri
koulutuskalenteri

Uusimmat muut materiaalit

Julkaisut

14.08.2018

Teollisuuden palveluliiketoiminnan kestävä kilpailuetu_loppuraportti 20180613 -Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Asiakas- ja palveluyritysten rakenteet ja liiketoimintamallit ovat tänä aikana muuttuneet ja kehittyneet merkittävästi. Tätä muutosta ei ole juurikaan yliopistotasoisesti tutkittu Suomessa. Tässä tutkimuksessa tätä muutosta on selvitetty niin asiakkaan (sähkö- ja televerkkoyhtiöt) kuin palveluyritysten näkökulmista. Yleinen käsitys tästä kehityksestä on, että verkkoyhtiöiden tavoitteet on saavutettu, mutta palveluyhtiöiden ei. Palvelumarkkinoiden syntyminen on lisännyt kilpailuja, synnyttänyt uusia kilpailijoita, laskenut palveluhintoja. Palveluyritysten kannattavuus on pudonnut. Tutkimuksella pyritään löytämään liiketoimintamalleja, joilla voidaan kehittää molemmille osapuolille kannattavaa liiketoimintaa mahdollisesti yhdessä – win-win.