Työehtosopimustoiminta

Energiateollisuus ry:n Työmarkkinat-toimialan keskeisimpänä tehtävänä on jäsenyritysten palveluksessa olevan henkilöstön työehtoja koskeva sopimustoiminta. ET:n sopijakumppaneina ovat työntekijäasemassa olevia edustavat Sähköalojen ammattiliitto ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry (JHL), joiden kanssa solmitaan Energiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus. Vuonna 2010 voimaan astuneessa työntekijöitä koskevassa sähköalan työehtosopimuksessa (energia - ICT - verkosto) on sopijaosapuolena lisäksi työantajapuolelta Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Ammattiliitto Pro ja Suomen Konepäällystöliitto ry ovat puolestaan osapuolina Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksessa, johon kuntataustaiset palkansaajajärjestöt (JHL, Tekniikka ja Terveys KTN ry sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry) ovat liittyneet. Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus solmitaan ET:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välillä.

LiitePäivämääräKoko
18.10.2012559 Kt
11.03.20142 Mt
11.03.2014420 Kt
14.04.2014739 Kt