Sähkönkulutus

Tässä osiossa on käsitelty sähkön käyttöön ja käyttäjiin liittyvää tilastollista tietoa kuvin ja taulukoin. Käyttötiedot on jaoteltu yleensä kolmijaon (yksityinen ja maatalous, palvelut ja rakentaminen, teollisuus) mukaan; toisena ulottuvuutena on käytetty mm. aluejakoja.