Sähkön hintatilastot

Tilastotietoa sähkön hinnoista Suomessa löytyy Energiamarkkinaviraston sivuilta.
Sähkön kansainväliset hintatilastot löytyvät puolestaan Eurostatin sivuilta.

Uusimmat saatavilla olevat EU:n Eurostat-tilastotoimiston kokoamat sähkön kansainväliset hintatiedot:
Electricity prices for first semester 2013 / 1. puolivuotiskausi 2013 
Energiateollisuus ry:n laatima kalvosarja, 1. puolivuotiskausi 2013