Sähkön tuotanto, tuonti ja vienti

GWh 1970 1980 1990 2000 2010 2014
             
KOKONAISTUOTANTO - Gross production 22 066 40 696 53 984 69 952 80 663 68 084
Voimal. omakäyttö - cons. in power pl. 777 1 986 2 392 2 674 3 460 2 651
             
TUOTANTO - Production 21 289 38 710 51 592 67 278 77 203 65 433
             
Vesivoima - hydro power 9 429 10 115 10 752 14 453 12 743 13 240
Tuulivoima - wind power - - 0 77 294 1 107
Ydinvoima - nuclear power - 6 625 18 128 21 575 21 889 22 646
Lämpövoima - thermal power 11 860 21 970 22 712 31 173 42 277 28 440
Yhteistuotanto - CHP 5 927 10 844 16 124 24 458 28 098 22 061
   kaukolämpö - distr. heating 1 006 4 205 8 471 12 718 16 909 12 785
   teollisuus - industry 4 921 6 639 7 653 11 740 11 189 9 277
Erillistuotanto - Separate 5 933 11 126 6 588 6 715 14 179 6 379
             
TUONTI - Import from 1 339 2 374 11 107 12 206 15 719 21 622
             
Venäjältä - Russia 386 1 697 4 616 4 519 11 638 3 385
Ruotsista - Sweden 951 668 6 366 7 555 2 000 18 150
Norjasta - Norway 2 9 125 132 114 55
Virosta - Estonia         1 967 32
             
HANKINTA - Total supply 22 628 41 084 62 699 79 484 92 922 87 071
             
VIENTI - Export to 811 1 163 365 326 5 218 3 655
             
Ruotsiin - Sweden 811 1 163 363 153 4 816 0
Norjaan - Norway 0 0 2 173 156 132
Venäjälle - Russia 0 0 0 0 0 0
Viroon - Estonia 0 0 0 0 246 3 523
             
KOKONAISKULUTUS - Gross consumpt. 21 817 39 921 62 334 79 158 87 704 83 400
Muutos ed. vuodesta % - change % 12,1 5,1 3,9 1,8 7,9 0,1