Sähkön tuotanto, tuonti ja vienti

GWh 1970 1980 1990 2000 2010 2015
             
KOKONAISTUOTANTO - Gross production 22 066 40 696 53 984 69 952 80 663 68 579
Voimal. omakäyttö - cons. in power pl. 777 1 986 2 392 2 674 3 460 2 450
             
TUOTANTO - Production 21 289 38 710 51 592 67 278 77 203 66 129
             
Vesivoima - hydro power 9 429 10 115 10 752 14 453 12 743 16 584
Tuulivoima - wind power - - 0 77 294 2 327
Ydinvoima - nuclear power - 6 625 18 128 21 575 21 889 22 326
Lämpövoima - thermal power 11 860 21 970 22 712 31 173 42 277 24 891
Yhteistuotanto - CHP 5 927 10 844 16 124 24 458 28 098 20 830
   kaukolämpö - distr. heating 1 006 4 205 8 471 12 718 16 909 12 119
   teollisuus - industry 4 921 6 639 7 653 11 740 11 189 8 710
Erillistuotanto - Separate 5 933 11 126 6 588 6 715 14 179 4 062
             
TUONTI - Import from 1 339 2 374 11 107 12 206 15 719 21 459
             
Venäjältä - Russia 386 1 697 4 616 4 519 11 638 3 926
Ruotsista - Sweden 951 668 6 366 7 555 2 000 17 359
Norjasta - Norway 2 9 125 132 114 27
Virosta - Estonia         1 967 147
             
HANKINTA - Total supply 22 628 41 084 62 699 79 484 92 922 87 588
             
VIENTI - Export to 811 1 163 365 326 5 218 5 122
             
Ruotsiin - Sweden 811 1 163 363 153 4 816 1
Norjaan - Norway 0 0 2 173 156 64
Venäjälle - Russia 0 0 0 0 0 23
Viroon - Estonia 0 0 0 0 246 5 034
             
KOKONAISKULUTUS - Gross consumpt. 21 817 39 921 62 334 79 158 87 704 82 466
Muutos ed. vuodesta % - change % 12,1 5,1 3,9 1,8 7,9 -1,1