Elstatistik

Finsk Energiindustri rf publicerar månatligen förhandsstatistik över eltillförseln och elförbrukningen och gör även upp kvartalsstatistik på basis av den. Vi producerar också årlig information om elproduktionen och elförbrukningen på landskaps- och kommunnivå samt om eltillförseln per energikälla.

 Vi ger även ut följande statistiska publikationer om el:

 • Elstatistik månadsvis
  - Förhandsinformation om eltillförsel och elförbrukning
   - Bränslen för elproduktion och CO2-utsläpp
   - Temperaturkorrigerad elförbrukning
   - Nettoproduktion, import och export av el
 • Elproduktionsstatistik (årsvis)
 • - Produktion, import och export av el
   - Elproduktion efter landskap
   - Eltillförsel efter energikälla
 • Elförbrukningsstatistik (årsvis)
  - Elanvändning och nätförluster
   - Elanvändning efter landskap och kommun
 • Elavbrottsstatistik

Statistisk information om elpriserna i Finland finns på Energimyndighetens sidor.
Internationell elprisstatistik finns på Eurostats sidor. Den färskaste publikationen kan laddas ner här.

Mer information:

Merja Tanner-Faarinen, merja [dot] tanner-faarinen [at] energia [dot] fi, +358 9 5305 2114