Finsk Energiindustris byrå i Bryssel

Finsk Energiindustris byrå i Bryssel följer med unionens beslutsfattning på nära håll och skapar samarbetsnät. Byrån samlar information om området och förmedlar den till Finland.

ET bedriver i Bryssel samarbete med elorganisationen Eurelectric, intresseorganisationen för fjärrvärme Euroheat & Power och kärnenergiområdets intresseorganisation Foratom. Totalt omkring 60 personer från ET:s medlemsföretag och byrå medverkar i de europeiska intresseorganisationernas utskott och arbetsgrupper.

 
Byrån i Bryssel:
Finnish Energy Industries
Brussels office
Avenue de Cortenbergh 172 (2nd floor)
1000 Bruxelles
Belgium
Tel. +358 9 1728 5301
Fax +32 2 223 0805