Kasvi kämmenellä

Finsk Energiindustri är med och skapar ett hållbart samhälle

Vårt mål är ett klimatneutralt Finland, i vars nordliga klimat energibehovet och energiproduktionen möts på ett hållbart sätt. Vi når målet med hjälp av långsiktiga och smarta energilösningar.

Pressmeddelande

01.02.2017

Fjärrvärmeåret 2016: Mångsidig förnybar energi inom fjärrvärmen

För produktion av fjärrvärme i kombination med el användes under 2016 bränslen motsvarande 55,5 TWh. Av dessa var andelen förnybara bränslen 32 procent, vilket är en procentenhet mindre än föregående år. Den absoluta mängden förnybara bränslen ökade emellertid med 3,8 procent.


Pressmeddelande

27.01.2017

Elåret 2016: Elanvändningen vände uppåt

Efter en rad magra år innebar 2016 en vändning i fråga om elanvändningen. Elanvändningen ökade med 3,1 procent, vilket kan ses som ett tecken på ekonomisk uppgång i Finland. Elanvändningen har alltid återspeglat den ekonomiska aktiviteten och gör det fortfarande, även om industrin inte nödvändigtvis är lokomotivet. Så här bedömer Finsk Energiindustri rf:s VD Jukka Leskelä statistikuppgifterna i Elåret 2016.