Turvallinen työyhteisö

Palveluntuotanto -yhtiöt panostavat työturvallisuusasioihin osallistumalla aktiivisesti ET:n työturvallisuustoimikunnan työhön. Ajankohtainen selvitettävä asia on valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) ja sen soveltaminen energia-alan töissä mm. turvallisuus-koordinaattorin nimeämisen osalta.

Turvallisen työyhteisön kannalta nolla tapaturmaa -tavoitteen toteutuminen vaatii jatkuvaa seuraamista ja konkreettisia toimenpiteitä. Yhdenmukaistetuista työturvallisuustilastoista ja tunnusluvuista saadaan entistä luotettavampaa tietoa kehityksen seuraamiseksi.

Jatkossa panostetaan myös työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä sairauspoissaolojen vähentämiseen.