Ammattitaitoiset resurssit

ET:n työmarkkinavaliokunnan aloitteesta laaditun työmarkkinaskenaario 2020 mukaan palveluntuotanto -toimiala kasvaa voimakkaasti ja sen henkilöstötarpeen arvioidaan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. PT-toimialan kannalta tärkeä, toivottu ja yhdessä valmisteltu työnjohtokoulutuskokeilu alkoi vuoden 2011 alkupuolella AEL:ssä. Koulutus osaltaan korvaa teknikkokoulutuksen loppumisesta aiheutunutta työjohtajavajetta.

Näitä ammattihenkilöstön saatavuuteen, koulutukseen ja ammattipätevyyteen liittyviä asioita edistetään yhdessä työmarkkinayksikön koulutustoimikunnan kanssa. Verkonrakennus- ja palveluntuotantoyhtiöt ovat jo vuosien ajan tehneet paikallisesti tiivistä yhteistyöta ammattialan oppilaitosten kanssa ja oppisopimuskoulutuksen kautta on saatu erittäin osaavaa ja motivoitunutta nuorta työvoimaa. Myös ulkomaisen työvoiman käyttö tulee todennäköisesti tarpeelliseksi energia-alan suurien investointien vuoksi.