Sähkömarkkinoiden kehitysaskelia

Sähkömarkkinoiden kehitysaskelia

 

1990-luku

1.6.1995 sähkömarkkinalaki tuli voimaan. Sähkömarkkinalaki vapautti sähkömarkkinat ja muutti sähkökaupan rakenteen. Tarpeetonta sääntelyä on poistettu ja kilpailua on lisätty sekä sähkön tuotannossa, myynnissä että ulkomaankaupassa. Sähköverkkoliiketoiminta on määritelty toimiluvanvaraiseksi.

Elokuussa 1995 aloitti toimintansa uusi viranomainen Sähkömarkkinakeskus, myöhemmin nimi muutettiin Energiamarkkinavirastoksi (EMV).

1.11.1995 kaikki yli 500 kW:n teholla sähköä ostavat sähkönkäyttäjät voivat kilpailuttaa sähkönmyyjiä.

Elokuussa 1996 aloitti toimintansa suomalainen sähköpörssi El-Ex. El-Ex siirtyi Fingrid Oyj:n ja Svenska Kraftnätin omistukseen 1998.

1.1.1997 500 kW:n tehoraja poistui ja pienemmätkin sähkönkäyttäjät voivat ostaa sähköä vapaasti, tunneittainen sähkönkäytön mittaus on kuitenkin pakollinen.

1.9.1997 Fingrid Oyj aloitti toimintansa, Suomessa on aiemman kahden kantaverkkoyhtiön sijaan yksi yhtiö.

8.5.1998 Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät osti 50 % El-Exin osakekannasta.

15.6.1998 El-Ex ryhtyi välittämään norjalais-ruotsalaisen Nord Poolin sähköpörssipalveluja Suomessa ja Suomi näin liittyi pohjoismaiseen sähköpörssiin.

1.9.1998 ns. tyyppikäyrämenettely otettiin käyttöön kotitalouksien ja sähkölämmittäjien piirissä eikä tuntikohtaista oston mittausta enää tarvittu.

1.11.1998 myös muut pienkuluttajat tulivat tyyppikäyrämenettelyn piiriin.

1.9.1999 kuluttajansuojasäännökset lisättiin sähkömarkkinalakiin, seuraavan talven aikana alan omat sopimusehdot korvasivat aiemmat kauppa- ja teollisuusministeriön sähkönmyynti- ja liittymisehdot.

2000-luku

Keväällä 2000 n. 2 % sähkönkäyttäjistä oli vaihtanut myyjää (Sener).

Kesällä 2000 yli puolet sähköstä ostettiin sopimushintaan (EMV).

2002 eriytetty spottikaupan sähköpörssi Nord Pool Spot perustettiin. Omistajiksi tulivat Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan kantaverkko-operaattorit sekä johdannaissähköpörssinä jatkava Nord Pool ASA.

Talvella 2002-2003 pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kova koetus: vähäisten vesivarantojen ja kylmän talven takia sähköpulan uhka nosti markkinahinnan korkealle. Korkea hinta välittyi norjalaisille ja myös ruotsalaisille asiakkaille, jotka vähensivät kulutustaan ja markkinat selvisivät testistä.

2004 sähkömarkkinalain uudistus - mm. sähköverkkoliiketoiminta oli eriytettävä muista sähköliiketoiminnoista: yhtiöittäminen (jos pienjännitesiirtoa vähintään 200 GWh/vuosi), suurimmille verkkoyhtiöille määrättiin lisäksi hallinnollinen eriyttäminen ja toiminnallinen eriyttäminen. Verkkoliiketoiminnan valvonta muuttui etukäteen tehtäväksi.

2005 alkoi EU:n ensimmäinen päästökauppakausi.

4.12.2006 Suomen ja Viron välinen Estlink-kaapeli vihittiin käyttöön.

Joulukuussa 2008 Euroopan kantaverkko-operaattorit perustivat yhteistyöjärjestön ENTSO-E:n.

Vuoden 2008 aikana 4,4 % sähkönkäyttäjistä vaihtoi sähkönmyyjää (EMV).

1.3.2009 tuli voimaan uusi sähkömarkkina-asetus. Sähkömarkkinoiden toimintaa halutaan tehostaa ja energiatehokkuutta edistää asentamalla tuntimittaus valtaosaan Suomen käyttöpaikoista. Tavoitteena on vähintään 80 % kattavuus kaikista käyttöpaikoista jokaisen jakeluverkon alueella 2014 alkuun mennessä.

Kesäkuussa 2009 EU:n energian kolmas sisämarkkinapaketti hyväksyttiin – kantaverkkotoiminnan eriyttäminen, energiamarkkinaviranomaisten (ACER) ja kantaverkkoyhtiöiden (ENTSO-E sähköpuolella) yhteistyö, kansallisten energiamarkkinaviranomaisten itsenäisyyden lisääminen ym.

Vuonna 2009 aloitettiin EU:n laajuisten kolmannen energiamarkkinapaketin edellyttämien verkko- ja markkinasääntöjen valmistelu viranomaisten ja kantaverkkoyhtiöiden johdolla. Kantaverkkoyhtiöt aloittivat alueellisten ja EU:n verkon kehittämissuunnitelmien laadinnan.

1.4.2010 Viro liittyi pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen.

Marraskuussa 2011 Suomen ja Ruotsin välillä otettiin käyttöön 800 megawatin ja 500 kilovoltin Fenno-Skan 2 -tasasähkömerkikaapeli.

Kesäkuussa 2012 Liettua liittyi pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen.

Kesäkuussa 2013 Latvia liittyi pohjoismaiseen sähkömarkkina-alueeseen.

1.9.2013 Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan.