Hinnan määräytyminen sähköpörssissä

Sähköpörssi toimii nimensä mukaisesti kauppapaikkana sähkömarkkinoilla kuten arvopaperipörssi osakemarkkinoilla. Sähköä sieltä ostavat sekä teollisuuslaitokset että jälleenmyyjät. Käytännössä sähkön ostajat kertovat pörssiin, millä hinnalla ja kuinka paljon he haluavat ostaa sähköä ja vastaavasti myyjät antavat omat tarjouksensa. Sähkön tukkuhinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan – kaikki ostostarjoukset ja kaikki myyntitarjoukset – leikkauspisteessä. Sähköpörssin Elspot-markkinoilla sähkön tukkuhinta muodostuu seuraavan vuorokauden jokaista tuntia varten erikseen. Sähköntarve saattaa kuitenkin muuttua, esimerkiksi kun kulutusodotukset tai tuuliennuste muuttuvat äkillisesti. Toisaalta sähköntuottajan voimalaitos voi mennä epäkuntoon ja sähköntuottajan on hankittava lisää sähköä myyntiään varten. Tällöin sähköä voi hankkia päivänsisäisiltä Elbas-markkinoilta.

Pullonkaulatilanteet

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tukkusähkö on samanhintaista koko alueella vain osan vuoden tunneista. Eri alueilla on eri hintoja niin sanottujen pullonkaulatilanteiden aikoina, eli kun siirtoverkossa on siirtorajoitteita. Pullonkaulatilanne syntyy esimerkiksi, jos Suomeen haluttaisiin siirtää enemmän sähköä kuin Suomen ja Ruotsin välinen siirtoyhteys pystyy toimittamaan. Sähkön hinta Suomessa on silloin korkeampi kuin Ruotsissa. Tällöin sähköä joudutaan tuottamaan Suomessa kalliimmin kuin mitä Ruotsista tuotu sähkö maksaisi.

Sähkön siirtokapasiteettia lisäämällä pyritään ehkäisemään pullonkaulatilanteiden syntyä. Myös maiden tai hinta-alueiden sisällä voi syntyä pullonkaulatilanteita. Silloin kantaverkkoyhtiö vähentää siirtotarvetta tavoitteenaan edistää tuotannon lisäämistä alituotantoalueella ja tuotannon vähentämistä ylituotantoalueella.

Sähkön hinta ja tuotantomäärä määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella. Markkinahinnalla tuottajat ovat halukkaat tuottamaan juuri sen määrän sähköä, kuin ostajat ovat tähän hintaan valmiit ostamaan. Vihreällä taustalla olevat ostoja myyntitarjoukset toteutuvat hinnalla X ja sinisellä taustalla olevat tarjoukset eivät toteudu.