Hajautettu pientuotanto

Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä enenevästi ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Olosuhteiltaan sopivalla paikalla sijaitset omakotitalot, maatalot tai pienyritykset voivatkin harkita tuottavansa sähköä lähinnä omiin tarpeisiinsa esim. pientuulivoimalan tai aurinkopaneelien avulla.

Verkonhaltijan tehtävänä on tarjota tuotannolle luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus kaikille verkon käyttäjille myös tuotantolaitoksen liittämisen jälkeen.

Tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä suunnittelevan tulee tarkistaa paikalliselta verkkoyhtiöltä tuotantolaitoksen verkon liittämistä koskevat velvoitteet ja ohjeet. Tuotantolaitosten sähköverkkoliitännän ja sähköisten ominaisuuksien tulee täyttää sähköturvallisuusstandardien sekä sähkömagneettisten yhteensopivuus standardien vaatimukset. Standardien mukaisilla laitteilla varmistetaan, ettei sähköverkossa työskenteleville asentajille aiheudu hengenvaaraa ja että verkon jännitteen laatu pysyy riittävän hyvänä tuottajalle itselleen sekä naapureille. Tuotantolaitoksen asennustyöt saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Ennen tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajalla tulee tehdä verkkoyhtiön kanssa asianmukaiset sopimukset tuotantolaitoksen liittämisestä ja käyttämisestä. Tuottajan tulee tietysti myös varmistaa kunnan kaavoitusviranomaisilta, että tuotantolaitoksen sijoittaminen kohteeseen on sallittua.

Jos kaikkea pienvoimalaitoksen tuottamaa sähköä ei kuluteta kohteessa, verkonhaltija ja tuottaja sopivat erikseen verkkoon syötöstä. Tuottajan on mahdollista myydä yleiseen sähköverkkoon siirtynyt sähkö yleisin menettelytavoin sähkömarkkinoille. Verkkoyhtiö ei osallistu sähkökauppaan eli se ei osta verkkoon siirtyvää sähköä. Pientuotettua sähköä ostavat useat sähkönmyyjät, joista pientuottaja voi valita itselleen parhaiten sopivan. Pientuotettua sähköä ostavat sähkönmyyjät löytyvät Energiaviraston ylläpitämästä http://www.sahkonhinta.fi -palvelusta.

LiitePäivämääräKoko
09.09.201671 Kt
27.04.201657 Kt
27.04.201682 Kt
27.04.2016175 Kt
27.04.2016606 Kt
27.04.2016102 Kt
27.04.2016342 Kt
02.02.2012175 Kt
27.09.201021 Kt
27.09.201031 Kt
27.09.201025 Kt
12.05.201154 Kt
24.09.201435 Kt
12.05.201144 Kt
27.09.201054 Kt
27.09.201056 Kt
27.09.2010249 Kt