Viime vuosien myrskyt ovat nostaneet esiin ikääntyvän sähköverkon haavoittuvuuden sekä nyky-yhteiskunnan vaatimukset luotettavasta sähkönsaannista. Verkkoyhtiöt ja Energiateollisuus ry haluavat siirtää pitkät sähkökatkot historiaan. Laajamittaiset peruskorjaukset sähköverkoissa ovat alkaneet ja työ viedään läpi pääosin seuraavan parinkymmenen vuoden aikana.

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergian hinnasta, joka koostuu sähkön hankintaan ja myyntiin liittyvistä osatekijöistä, kanta- ja alueverkko- sekä jakeluverkkosiirroista sekä sähkö- ja arvonlisäveroista. Asiakas ostaa sähköä tekemällä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa.