Viime vuoden lopun myrskyt ja alkuvuoden lumikuormat ovat nostaneet esiin ikääntyvän sähköverkon haavoittuvuuden sekä nyky-yhteiskunnan vaatimukset luotettavasta sähkönsaannista. Verkkoyhtiöt ja Energiateollisuus ry haluavat siirtää pitkät sähkökatkot historiaan. Laajamittaiset peruskorjaukset sähköverkoissa ovat alkaneet ja työ viedään läpi seuraavan parinkymmenen vuoden aikana, koska tavoitteena on säilyttää sähkön siirron kohtuullinen hintataso.

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergian hinnasta, joka koostuu sähkön hankintaan ja myyntiin liittyvistä osatekijöistä, kanta- ja alueverkko- sekä jakeluverkkosiirroista sekä sähkö- ja arvonlisäveroista. Asiakas ostaa sähköä tekemällä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa.