Sähkön hinta ja sopimukset

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergian hinnasta, joka koostuu sähkön hankintaan ja myyntiin liittyvistä osatekijöistä, kanta- ja alueverkko- sekä jakeluverkkosiirroista sekä sähkö- ja arvonlisäveroista.

Asiakas ostaa sähköä tekemällä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa. Sopimus voi olla joko yksi kokonaistoimitussopimus tai erilliset sähkönmyyntisopimus ja sähköverkkosopimus. Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä halutun sähköyhtiön kanssa. Sähköverkkosopimus tehdään paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa. Myyntisopimuksella ostetaan varsinainen sähköenergia. Paikallisen sähköyhtiön kanssa voi tehdä myös sähköntoimitussopimuksen, jolloin myynti- ja siirtosopimusta ei tarvitse tehdä erikseen. Nämä sopimukset tehdään sähköyhtiön kanssa joko kirjallisesti tai suullisesti. Kiinteistön omistajat tarvitsevat lisäksi sähköverkkoyhtiön kanssa tehtävän kirjallisen liittymissopimuksen.