Sähkömarkkinat

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa. Voimalaitoksilta sähkö siirretään kantaverkon ja paikallisten jakeluverkkojen kautta koteihin ja muihin käyttöpaikkoihin. Asiakkaat voivat ostaa sähköenergiansa miltä tahansa sähkönmyyjältä, joka puolestaan hankkii sähkön tukkumarkkinoilta. Monet teollisuusyritykset ostavat sähkönsä suoraan tukkumarkkinoilta.  

         Sähkömarkkinakatsaus      

Viime vuoden lopun myrskyt ja alkuvuoden lumikuormat ovat nostaneet esiin ikääntyvän sähköverkon haavoittuvuuden sekä nyky-yhteiskunnan vaatimukset luotettavasta sähkönsaannista. Verkkoyhtiöt ja Energiateollisuus ry haluavat siirtää pitkät sähkökatkot historiaan. Laajamittaiset peruskorjaukset sähköverkoissa ovat alkaneet ja työ viedään läpi seuraavan parinkymmenen vuoden aikana, koska tavoitteena on säilyttää sähkön siirron kohtuullinen hintataso.

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergian hinnasta, joka koostuu sähkön hankintaan ja myyntiin liittyvistä osatekijöistä, kanta- ja alueverkko- sekä jakeluverkkosiirroista sekä sähkö- ja arvonlisäveroista. Asiakas ostaa sähköä tekemällä sopimuksen sähkönmyyjän kanssa.

Sähkönmyyntisopimuksen kilpailuttaminen

Suomessa voi ostaa sähköä miltä tahansa Suomessa toimivalta sähkönmyyjältä, joka tarjoaa sähköä omaan sähkönkäyttöpaikkaan. Sähköverkkoyhtiötä asiakas ei voi valita, vaan sähkön siirrosta vastaa se verkko, jonka alueella asiakas asuu. Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä ottamalla yhteyttä esim. puhelimitse tai sähköisesti haluamaansa sähkön myyjään.