Energiatehokkuudesta useita etuja

Energiatehokkuus on helpoin, edullisin ja ympäristöystävällisin tapa vähentää päästöjä ja lisätä Suomen energiaomavaraisuutta. Energiapihien käyttötottumusten ja ratkaisujen lisääminen kodin elämään on käytännössä hyvää sekä kukkarolle että ilmastolle. Kodin energiatehokkuuden parantaminen ei tarkoita siirtymistä askeettiseen asumiseen. Kulutusta on mahdollista leikata reilusti arkipäiväisillä valinnoilla ja fiksulla käytöllä. Käytännön apua sähkön ja lämmön käytön hillitsemiseen löytyy myös teknisistä ratkaisuista.

Energiayritykset ovat vahvasti sitoutuneet vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin. Sopimukset ovat tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet voidaan saavuttaa ilman jäykkiä pakkokeinoja. Energiatehokkuussopimusten puitteissa energiayritykset antavat asiakkailleen kattavaa ja monipuolista energiatehokkuusneuvontaa ja –viestintää sekä varmistavat omalta osaltaan, että energian käyttäjillä on saatavissa kilpailukykyisesti hinnoiteltuja energiapalveluita.Lisätietoja

leinosi2
Leino, Sirpa
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: sirpa.leino@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 721

Lisää materiaalia energiatehokkuudesta

Julkaisut

18.01.2017

Asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantaminen ja sen vaikutukset sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 -2015

Laajassa INSULAtE-projektissa tavoitteena oli selvittää asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia rakennukseen, sisäilman laatuun ja asukkaiden terveyteen sekä kehittää kokonaisvaltainen malli näiden vaikutusten arviointiin. Viisivuotisessa hankkeessa (2010–2015) tutkittiin energiakorjausten vaikutuksia lukuisissa rakennuksissa Suomessa ja Liettuassa.