Merkin hakeminen

Reilu kaukolämpö -laatumerkki myönnetään energia- ja kaukolämpöyritykselle, jonka toiminta on asiakasmyönteistä ja avointa. Laatumerkin myöntää raadin esityksestä kaukolämpövaliokunta. Reilu kaukolämpö -laatumerkkivaatimukset on kehitetty ja niitä tullaan kehittämään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Laatumerkki edellyttää yritykseltä kaukolämmön jatkuvaa kehittämistä laadukkaana tuotteena, sen hinnoittelun avoimuutta ja vertailtavuutta, asiakasturvallisuutta sekä avointa viestintää ja yhteistyötä asiakasryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Laatumerkkiyritys huolehtii myös kaukolämmön hyvästä toimitusvarmuudesta.

Reilu kaukolämpö -yritykset saavat käyttöönsä yllä olevan merkin, kunniakirjan ja eväitä oman toimintansa kehittämiseen.

MIKSI KAUKOLÄMPÖYRITYKSEN TULISI HAKEA LAATUMERKKIÄ?

1. Lämmitysmarkkinat ovat kiristymässä: yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän ja selkeämpää tietoa kaukolämmöstä lämmitysratkaisuna.

2. Suomessa kaukolämpöalan tavoitteena on säilyttää nykyinen yleiseen kilpailu- ja kuluttajasuojalainsäädäntöön perustuva kaukolämpöliiketoiminnan viranomaisvalvonnan malli. Reilu kaukolämpö -laatumerkkijärjestelmä on luotu vastaamaan asiakkaiden ja viranomaisten toiveisiin siten, ettei tarvetta lain-säädännön ja valvonnan lisäämiselle syntyisi.

3. Asiakkaiden toiveena on ja kaukolämpöyritysten tavoitteena tulee olla entistä kiinteämpi ja avoimempi vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä. Laatumerkkijärjestelmä itsessään luo suhteen yritysten ja asiakastahojen välillä.

4. Yritys voi hyödyntää laatumerkkiä markkinoinnissaan, viestinnässään sekä toiminnan kehittämisessä. Merkki ja sen edellytykset viestivät laadukkaasta toiminnasta.

Merkin haku on auki jatkuvasti ja raati käsittelee hakemuksia kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä kokouksissaan:

  1. Yritys lähettää Reilu kaukolämpö-hakemuksen Energiateollisuus ry:n kaukolämpötoimialalle.
  2. Kaukolämpötoimiala tarkastaa hakemuksen ja esittelee sen asiakastahoista ja ET:n kaukolämpövaliokunnasta kootulle raadille.
  3. Raati käsittelee laatumerkkihakemukset ja tekee ehdotuksen kaukolämpövaliokunnalle uusista laatumerkkiyrityksistä.
  4. Kaukolämpövaliokunta päättää laatumerkin myöntämisestä.
  5. Kaukolämpötoimiala tiedottaa hyväksymisestä/hylkäämisestä energia/kaukolämpöyritykselle.

Raati

Raati koostuu seitsemästä jäsenestä ja sihteeristä. Edustettuina ovat asiakastahot: asuintalot, liikerakennukset, kuluttajat ja isännöintiala sekä kaksi kaukolämpöyritysten edustajaa ja kaukolämpötoimialan johtaja. Sihteeri on kaukolämpötoimialalta. Raati kokoontuu kaukolämpötoimialan kutsusta.

Raadin jäsenet

Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliitto ry (puheenjohtaja)
Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto
Teppo Malm, Senaatti-kiinteistöt
Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Marko Riipinen, Helsingin Energia
Kai Bäcklund, Helsingin Energia 
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Antti Kohopää, Energiateollisuus ry (sihteeri)