Reilu kaukolämpö

Reilu kaukolämpö -laatumerkki on asiakkaita varten kehitetty. Merkki takaa asiakkaalle, että kaukolämpöyrityksen toiminta on avointa, reilua, kehityshakuista ja tiedottavaa. Merkki haastaa sekä yritykset, että asiakkaat parempaan vuorovaikutukseen keskenään.

Reilu kaukolämpö -laatumerkkiä saa pitää hallussaan ainoastaan laatuvaatimukset täyttävä kaukolämpöyritys. Hyväksytty yritys saa laatumerkin ja kunniakirjan. Vähimmäisvaatimusten täyttämisen lisäksi laatumerkkiyritykset ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa jatkuvasti. Toiminnan kehittämistä ja vaatimusten täyttymistä seurataan joka toinen vuosi järjestettävällä seurannalla. Viimeisin seuranta tehtiin keväällä 2012. Vuodesta 2013 lähtien laatumerkissä on käytössä kaksivuotiskaudet. Jokaisen kauden aikana painotetaan laatumerkkitoiminnassa asiakkaiden tärkeäksi kokemaa teemaa ja tämä korostuu kunkin kauden päätteeksi tehtävässä seurannassa. Teeman valitsee Reilu kaukolämpö -raati ja se voi nousta esiin asiakastyytyväisyydestä, julkisesta keskustelusta tai vaikkapa kollegion keskusteluista.

Reilu kaukolämpö haastaa asiakkaat tuomaan epäkohtia ja toiveita yhteiseen pöytään. Näin ongelmalliseksi koetut asiat voidaan ratkaista edelläkävijäyritysten osalta. Pidemmällä aikavälillä Reilun kaukolämmön kautta muodostuneista toimintatavoista voi tulla alalle yleisiä käytäntöjä. Reilu kaukolämpö on paitsi keskustelun, myös vaikuttamisen mahdollisuus asiakkaille.

Reilun kaukolämmön ytimessä on asiakastahojen sekä kaukolämpöalan edustajista koostuva raati. Raati mm. käsittelee laatumerkkihakemukset, arvioi yritysten suoriutumista seurannasta, palkitsee ansioituneita yrityksiä sekä valitsee kaksivuotiskaudelle valittavat teemat.

Raadin lisäksi Reilun kaukolämmön ympärillä kokoontuu vuosittain kollegio, johon otetaan mukaan laajasti asiakas- ja sidosryhmiä. Mikäli olet halukas tulemaan mukaan ota rohkeasti yhteyttä Raadin jäseniin tai sihteeriin.

Raadin jäsenet 2014

Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliitto ry (puheenjohtaja)
Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto
Teppo Malm, Senaatti-kiinteistöt
Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Kai Bäcklund, Helsingin Energia
Marko Riipinen, Helsingin Energia
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Antti Kohopää, Energiateollisuus ry (sihteeri)

 

 

LiitePäivämääräKoko
06.06.2011180 Kt
28.02.2013344 Kt