Asiakkaan kaukolämpölaitteet

1 Säätökeskus
2 Kesäsulku
3 Lämmityksen säätöventtiili
4 Käyttöveden säätöventtiili
5 Asiakkaan pääsulkuventtiilit
6 Varoventtiili
7 Paisunta-astia    
8 Lämmityksen lämmönsiirrin
9 Käyttöveden lämmönsiirrin
10 Lämmin käyttövesi
11 Kylmä vesi
12 Pumppu
13 Lämmitysverkko
14 Täyttöventtiili     


Kaukolämpöyritys ja asiakas sopivat yhdessä liittymisen aikataulun ja suunnittelevat liittymisjohdon reitin kadulta rakennuksen lämmönjakohuoneeseen. Kaukolämpöyritys asentaa lämmönjakohuoneeseen lämpöenergian mittauslaitteen.

Asiakkaat ottavat kaukolämmön vastaan lämmönjakokeskuksessa, johon kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit. Lämmönjakokeskukset ovat tehdasvalmisteisia kokonaisuuksia. Kaukolämpölaitteet suositellaan asennettaviksi erilliseen tekniseen laitetilaan. Laitteiden tilantarve on pieni, koska kattiloita, varaajia tai polttoainevarastoja ei tarvita.

Asiakkaan LVI-suunnittelija laatii kaukolämmityssuunnitelman, jonka mukaan asiakas voi pyytää tarjoukset urakoitsijoilta ja lämmönjakokeskusten toimittajilta. Jotkut kaukolämpöyritykset tarjoavat avaimet käteen -palvelua, jolloin yritys vastaa asiakaslaitteiden hankinnasta ja asennuksesta. Asiakkaat hankkivat kaukolämpölaitteensa asennuksineen lämpöurakoitsijaliikkeestä tai kokonaistoimituksina kaukolämpöyrityksiltä.

Kaukolämpöyritys tarkastaa uusien kaukolämpölaitteiden suunnitelmat, mitoitukset ja asennukset sekä opastaa laitteiden käytössä. Kaukolämpö on erittäin turvallista. Kuumaa kaukolämpövettä ja kuumia pintoja on kuitenkin syytä varoa. Kaukolämpövesi ei ole juomakelpoista.

Kaukolämmön kulutus vaihtelee huomattavasti eri kuukausina. Kesällä kaukolämpö kuluu lähes täysin lämpimän käyttöveden lämmittämiseen, talvikuukausina huonetilojen lämmityksen osuus on merkittävä.

Kaukolämpölaitteiden vaatimukset, suunnittelu, asennus ja laadunvarmistus on määritelty ET:n julkaisussa K1/2013: Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet

LiitePäivämääräKoko
06.08.20143 Mt