Koti ja lämmitys

Suomessa energiakulut muodostavat merkittävän osan kotitalouksien asumiskustannuksista. Kotitaloudet voivat vaikuttaa energialaskunsa suuruuteen järkevillä lämmitystapavalinnoilla ja kiinnittämällä huomiota sähkön kulutukseen. Tapoja säästää energiaa omassa kodissa on monia.

Kaukolämmitys

Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus ja ympäristömyötäisyys perustuvat erityisesti siihen, että kaukolämmitys hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa, joka syntyy sähköntuotannon yhteydessä (sähkön ja lämmön yhteistuotanto), teollisuus- yms. prosessien jätelämpönä jne.

Sähkölämmitys

Sähkölämmitys on edelleen uusissa pientaloissa suosituin lämmitysmuoto. Selvästi yleisin sähkölämmitysmuoto on suora sähkölämmitys, mutta se on vaihtumassa erilaisilla lämpöpumpuilla varustettuihin sähkölämmitystapoihin. Samoin suosiota kasvattava matalaenergiarakentaminen vaatii lämmitykseltä ominaisuuksia, jotka sähkölämmityksessä ovat valmiina.

Energiansäästötietoa

Kodin energiatehokkuuden parantaminen ei tarkoita siirtymistä askeettiseen asumiseen. Kulutusta on mahdollista leikata reilusti arkipäiväisillä valinnoilla ja fiksulla käytöllä. Käytännön apua sähkönkäytön hillitsemiseen löytyy myös teknisistä ratkaisuista.