Julkaisut

This recommendation is a translation of the corresponding recommendation in Finnish. In any cases of ambiguity in interpretation, the Finnish-language instructions shall be complied with.

Julkaistu: 23.03.2011

I denna rekommendation presenteras värmeavtal och avtalsvillkor för fjärrvärme. Rekommendationen ersätter den motsvarande rekommendationen från 2001. Konsumentverket har deltagit i utarbetningen av rekommendationen. Praxis inom fjärrvärmeföretagen kan t.o.m. i väsentlig grad avvika från de tillvägagångssätt som rekommendationen beskriver. Vår avsikt med rekommendationen är att hjälpa och vägleda medlemsföretagen, när de utarbetar avtalsvillkor för sitt företag. Om de egna villkoren avviker från rekommendationen, skall företaget dock försäkra sig om att de krav som bl.a. konsumentskyddslagen, lagen om konkurrensbegränsningar och räntelagen ställer beaktas.

Julkaistu: 23.03.2011
Julkaise syötteitä