Julkaisut

Kansi_K112013

Tässä julkaisussa määritellään vaatimukset rakennuksen kaukolämmityslaitteiden suunnittelulle, asennukselle ja laitteille. Yhtenäisillä käytänteillä taataan asiakkaiden laitteiden ja lämmönmyyjän kaukolämpöjärjestelmän laadukas ja tehokas toiminta. Tämän julkaisun määräysten ja ohjeiden noudattaminen määritellään kaukolämmitykseen liittyvän asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä yksityisoikeudellisessa sopimuksessa. Julkaisu astuu voimaan 1.9.2013 ja se korvaa edellisen vuodelta 2003 olleen julkaisun K1/2003.
 

K1:n mitoitus- ja tarkastuspöytäkirjat excel-muodossa:

Mitoitustaulukot
Asennusvalvontapöytäkirja
Virityspöytäkirja
Valmistumispöytäkirja
Laiteuusintapöytäkirja
Laiteuusintapöytäkirja, urakoitsijan omavalvonta

Julkaisua voi myös ostaa painettuna versiona Adato Energia Oy:ltä. 

Julkaistu: 03.09.2013

Olemme päivittäneet  raportin K14/1997. Raportissa on kuvattu keskeiset tiedottamisen syyt, kohteet, kanavat sekä tiedottamisessa huomioon otettavia asioita.

Julkaistu: 19.11.2012
Lataa julkaisu: suositusk13_2008.pdf
Julkaistu: 24.01.2008

Kaukolämmitys on luonnollinen suomalaisten taajamien lämmitysmuoto. Se pitää ympäristön puhtaana ja lisää asumisviihtyvyyttä. Kaukolämmitys on myös mittavaa energian- ja ympäristönsäästöä. Suurin säästö syntyy, kun kaukolämpö tuotetaan yhteistuotannossa sähkön kanssa. Siinä säästyy kolmannes polttoainetta verrattuna erillisenä tuotettuun sähköön ja lämpöön. Samalla torjutaan ilmastonmuutosta. Kaukolämmitys on saanut tunnustusta myös EU-tasolla energiatehokkuutensa ansiosta.

Julkaistu: 25.10.2007

District heating is a natural form of heating in densely-built areas. It keeps the environment clean and improves living comfort. District heating also conserves energy and the environment to a significant extent. The greatest savings come from combined production of district heat and electricity. This saves one-third of fuel compared with separate production of electricity and heat. It also combats climate change. District heating has also received recognition on the EU level for its energy efficiency.

Julkaistu: 25.10.2007

Tästä julkaisusta on tullut voimaan 1.9.2013 alkaen uusi, päivitetty versio. Uudet määräykset ja ohjeet kaukolämmityslaitteista löytyy täältä.

Julkaistu: 03.07.2007
Julkaise syötteitä