Julkaisut

lut_polkuja_etusivu.jpg

Tarkastellakseen polkuja Visioonsa vähähiilisestä tulevaisuudesta ET käynnisti hankkeen, jossa Lappeenrannan teknillinen yliopisto laati toimintaympäristöä ja sen muutoksia luotaavan tutkimusraportin. ET jatkaa työtä viitoittaakseen askelmerkit polulle, jossa suuri muutos hiilineutraaliin sähköön ja kaukolämpöön on mahdollinen siten, että huolto- ja toimitusvarmuus ja elinkeinoelämän kilpailukyky eivät vaarannut. Tavoitteenamme on hyvinvoiva yhteiskunta myös tuleville sukupolville.

Julkaistu: 02.12.2013
vision_for_european_electricity_markets_2030_etukansi.jpg
Sähkömarkkinavisio laadittiin tukemaan kehityspolkua kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja edistämään eurooppalaisen sähköntuotantokapasiteetin saattamista yritysten ja kotien käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Vision ja sen taustaraportit laati Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Sähkömarkkinavision tilasivat ja projektin rahoittivat Sähkötutkimuspooli, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Elfi Oy ja Nord Pool Spot AS. Raportti on laadittu englanniksi. Taskuesite ja kalvosarjat ovat suomenkielisiä.
Julkaistu: 15.08.2011
visio_2050_video.jpg
Energiateollisuuden visiona on hiilineutraali sähkö ja kaukolämpö vuonna 2050. Vision mukaan sähkön- ja kaukolämmöntuotannon suorat päästöt vähenevät merkittävästi. Samalla vähäpäästöistä sähköä ja kaukolämpöä käytetään vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä. Keskeisin ohjaava tekijä on päästökaupan aikaansaama hintasignaali, joka kannustaa investoimaan vähän hiilidioksidia aiheuttavaan tuotantoon.
Lataa julkaisu:
Julkaistu: 13.06.2011
sahkomarkkinat_2030_-visio_taskuesite_etusivu.jpg
Sähkömarkkinavisio laadittiin tukemaan kehityspolkua kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja edistämään eurooppalaisen sähköntuotantokapasiteetin saattamista yritysten ja kotien käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Vision ja sen taustaraportit laati Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Sähkömarkkinavision tilasivat ja projektin rahoittivat Sähkötutkimuspooli, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Elfi Oy ja Nord Pool Spot AS.
Julkaistu: 12.04.2011
Haasteista mahdollisuuksia kansilehti

Energiateollisuus valmisteli oman visionsa Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan tueksi. Vision tavoitteena on taloudellista kasvua tukeva hiilidioksidineutraali sähkön ja kaukolämmön tuotanto vuonna 2050. Visio tehtiin laajassa tutkimusyhteistyössä, ja se julkaistiin vuonna 2009.

Julkaistu: 23.03.2010
Julkaise syötteitä