ET:n toimisto Brysselissä

Energiateollisuuden toimisto Brysselissä seuraa unionin päätöksentekoa aitiopaikalta ja luo yhteistyöverkostoja. Se kerää alaan liittyvää tietoa ja välittää sitä Suomeen sekä luonnollisesti vaikuttaa päätöksentekoon Suomen ja energiateollisuuden etujen mukaisesti yhdessä ET:n asiantuntijoiden kanssa. Brysselissä Energiateollisuus tekee yhteistyötä sähköalan järjestö EURELECTRICin, kaukolämmön edunvalvontajärjestö EUROHEAT & POWERin, ydinenergia-alan etujärjestö FORATOMin ja sähkön jakelijoita edustavan GEODEn kanssa.

ET BRUSSELS
Finnish Energy
Rue de la Loi 227
1st floor
B-1040 Brussels
Belgium