Yhteistyöjärjestöt

Kansainväliset

International Energy Agency IEA
World Energy Council WEC
International Chamber of Commerce ICC
The World’s Nuclear Network NucNet
Conseil International des Grands Réseaux Electriques CIGRE

Eurooppalaiset

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators
Union of the Electricity Industry EURELECTRIC
Euroheat & Power
FORATOM European Atomic Forum
International Conference on Electricity Distribution CIRED
 

Pohjoismaiset

Nordenergi
Nordvärme

 

Kansalliset

Sähkö ja energia / Electricity and Energy

Energiafoorumi ry, Energy Forum of Finland/FinnWEC 
FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry, The Finnish Bioenergy Association
Hiilitieto ry – Kolfakta rf - Finnish Coal Info 
Puuenergia ry - Träenergi rf
Suomen Atomiteknillinen Seura ATS - ATOMTEKNISKA SÄLLSKAPET I FINLAND, Finnish Nuclear Society
Suomen CIGRE-toimikunta 
Suomen Kaasuyhdistys ry - Finnish Gas Association 
Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Finnish Wind Power Association
Suoseura ry - The Finnish Peatland Society
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry - Finlands Elentreprenörsförbund STUL rf 
- The Electrical Contractors´ Association of Finland

Sähkölämmitysfoorumi ry - Lämmin Koti
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK www.sahkoturva.info 
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, The Finnish Association of Graduate Engineers 
Turveteollisuusliitto ry, Association of Finnish Peat Industry
Öljyalan Keskusliitto - Finnish Petroleum Federation

Elinkeinoelämä / Industry and Commerce

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA – Näringslivets Delegation EVA - Centre for Business and Policy Studies
Kemianteollisuus ry, Chemical Industry Federation of Finland
Metsäteollisuus ry, Finnish Forest Industries 
Teknologiateollisuus ry – Teknologiindustrin - Technology Industries of Finland

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners
Suomen Kiinteistöliitto ry, The Finnish Real Estate Federation
Keskuskauppakamari – Centralhandelskammaren - The Central Chamber of Commerce of Finland
Helsingin Kauppakamari, The Helsinki Chamber of Commerce

Suomen Kuntaliitto, The Association of Finnish Local and Regional Authorities


Palkansaajat / Wage Earners

AKAVA - Confederation of Unions for Academic Professionals in Finland
Ammattiliitto Pro
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK - Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) - The Central Organisation of Finnish Trade Unions
Sähköliitto, Sähköalojen ammattiliitto ry
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund
Tekniikka ja Terveys KTN ry -  Teknik och Hälsa FKT rf 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK - Tjänstemannacentralorganisationen STTK -Finnish Confederation of Salaried Employees
Uusi Insinööriliitto UIL ry - Nya Ingenjörsförbundet rf
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry - De högre tjänstemännen YTN r.f.