Sähkötutkimuspooli

Sähkötutkimuspooli on perustettu sähkövoimatekniikan, sähkön siirron- ja jakelun ja siihen liittyvän palveluntuotannon sekä muun osapuolien kesken sovittavan energia-alaa palvelevan tutkimuksen kehittämiseksi. Sähkötutkimuspooli koostuu Osapuolista. Poolin toiminnasta ja juridisista velvoitteista vastaa Energiateollisuus ry. Sähkötutkimuspoolin toimintakausi kattaa vuodet 2012–2014.

Osapuolten tavoitteena on järjestää ja edistää Osapuolia yhteisesti hyödyttävää sähköverkkoliiketoiminnan, sähkökaupan, sähkövoimatekniikan sekä palveluntuotannon teknologia- ja liiketoimintakehitykseen liittyvää tutkimusta Suomessa. Tämä tapahtuu koordinoimalla ja kehittämällä Osapuolten hyödyksi tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä rahoittamalla Osapuolten tarkoitusperiä palvelevia tutkimusprojekteja ja selvityksiä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä asiantuntijaorganisaatioissa. Tavoitteena on edistää myös alan tutkimuksen kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä ja soveltamista suomalaisissa ratkaisuissa.

Tutkimus- ja selvitysrahoitukselle on jatkuva haku. Rahoituspyynnöt osoitetaan ST-poolin Asiamiehelle. ST-poolin Asiamiehenä toimii Sirpa Leino Energiateollisuus ry:stä.

Poolin seminaariaineistot löytyvät Energiateollisuuden internetsivuilta kohdasta Energiateollisuuden tapahtumat.

ST-poolin Osapuolet ja edustajat

ABB Oy, Dick Kronman
Energiateollisuus ry ET, Pertti Lindberg
Fingrid Oyj, Jussi Matilainen
Fortum Sähkönsiirto Oy, Jarmo Saarinen
Helen Sähköverkko Oy, Markku Hyvärinen
Yhteenliittymä Palveluntuotantoyhtiöt, Timo Mutila, HeadPower Oy
Yhteenliittymä R4, Jukka Ahonen, PKS Sähkönsiirto Oy
Yhteenliittymä Kaupunkiyhtiöt, Arto Nikkanen, LE-Sähköverkko Oy
Yhteenliittymä Merinova, Sauli Jäntti, Merinova Oy
Sähköenergialiitto ry Sener, Osmo Auvinen, Keravan Energia
Elenia Oy, Santtu Vähäkuopus 

Lisätiedot

Sirpa Leino
Energiateollisuus ry
09 5305 2721, 050 548 1128
sirpa [dot] leino [at] energia [dot] fi