Kaukolämpötutkimus

Kaukolämpöala on jatkuvan muutospaineen alla. Alalta vaaditaan uusiutuvan energian lisäämistä, energiatehokkuutta ja älykkyyttä. Muuttuvassa toimintaympäristössä mahdollisuuksien tunnistamisesta on tullut yksi menestymisen edellytys kaukolämpöliiketoiminnalle. Energiateollisuus ry:n (ET) kaukolämpöalan rahoittamalla tutkimuksella halutaan auttaa kaukolämpöalaa kehittymään teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti.

ET:n kaukolämpötoimiala kerää vuosittain noin. 200 000 euroa tutkimusrahaa, jolla rahoitetaan ajankohtaista tutkimusta, osaltaan edistetään kaukolämpöalan teknologista kehitystä sekä huolehditaan kaukolämpötutkimuksen jatkuvuudesta. Useat kaukolämpöalan rahoittamat tutkimushankkeet palvelevat myös laajempaa yhteiskunnallista tiedontarvetta.

Vuonna 2013 ET julkaisi kaukolämpöalan strategian, jonka toimeenpano on parhaillaan käynnissä.
Strategian julkaisemisen jälkeen on rahoitettu strategian mukaisia ja sitä toimeenpanevia hankkeita erillisten tarjouspyyntöjen pohjalta. Sen lisäksi voidaan resurssien puitteissa olla mukana rahoittamassa muita meille esitettyjä hankkeita.

Kaukolämmön tutkimusrahoitusta voi hakea kokonaisrahoituksena pienemmille hankkeille sekä hankkeille, jotka saavat muuta rahoitusta, esimerkiksi Tekes- tai yritysrahoitusta.

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, joita toteuttavat tutkimuslaitokset, riippumattomat konsultit ja tutkijat. ET:n kaukolämpötoimiala haluaa myös kannustaa opiskelijoita tarttumaan kaukolämpöä sivuaviin aiheisiin ja rahoittaa hyvistä aiheista tehtyjä hyviä opinnäytteitä.

Sen lisäksi, että otamme vastaan tutkimushakemuksia toivomme kaukolämpöalan sisältä impulsseja tutkimuksen käynnistämiseksi. Mikäli havaitset aukon olemassa olevassa tutkimuksessa tai saat idean, joka vaatii lisää selvittämistä, vinkkaa siitä meille. Selvitämme, onko aiheessa potentiaalia ja teemme siitä tutkimuksen, mikäli näin on.

ET:n kaukolämpövaliokunta päättää hankkeiden rahoituksesta.

ET julkaisee valmistuneet raportit sekä keskeiset tulokset, johtopäätökset ja suositukset sisältävän yhteenvedon nettisivuillaan.


Lisätietoja Antti Kohopää