Kaukolämpötutkimus

Kaukolämpöala on jatkuvan muutospaineen alla. Alalta vaaditaan uusiutuvan energian lisäämistä, energiatehokkuutta ja älykkyyttä. Muuttuvassa toimintaympäristössä mahdollisuuksien tunnistamisesta on tullut yksi menestymisen edellytys kaukolämpöliiketoiminnalle. Energiateollisuus ry:n (ET) kaukolämpöalan rahoittamalla tutkimuksella halutaan auttaa kaukolämpöalaa muuttumaan muutoksen mukana. Tutkimuksella pyritään kehittämään kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmiä sekä kaukolämpöliiketoimintaa teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti.

ET:n kaukolämpötoimiala kerää vuosittain noin. 200 000 euroa tutkimusrahaa, jolla rahoitetaan ajankohtaista tutkimusta, osaltaan edistetään kaukolämpöalan teknologista kehitystä sekä huolehditaan kaukolämpötutkimuksen jatkuvuudesta. Useat kaukolämpöalan rahoittamat tutkimushankkeet palvelevat myös laajempaa yhteiskunnallista tiedontarvetta.

ET:n kaukolämpötoimiala järjestää tutkimushaun vuosittain, mutta hakemuksia kannattaa jättää myös haun ulkopuolella. ET:n kaukolämpövaliokunta päättää hankkeiden rahoituksesta.

Kaukolämmön tutkimusrahoitusta voi hakea kokonaisrahoituksena pienemmille hankkeille sekä hankkeille, jotka saavat muuta rahoitusta, esimerkiksi Tekes- tai yritysrahoitusta.

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, joita toteuttavat tutkimuslaitokset, riippumattomat konsultit ja tutkijat. ET:n kaukolämpötoimiala haluaa myös kannustaa opiskelijoita tarttumaan kaukolämpöä sivuaviin aiheisiin ja rahoittaa hyvistä aiheista tehtyjä hyviä opinnäytteitä.

Yhteistä kaikille hakijoille on se, että heidän ei tarvitse edustaa perinteistä kaukolämpötutkimusta, vaan olemme valmiita avaamaan ovia myös kaukolämpöalan näkökulmasta oudommille tieteenaloille.

Sen lisäksi, että otamme vastaan tutkimushakemuksia toivomme kaukolämpöalan sisältä impulsseja tutkimuksen käynnistämiseksi. Mikäli havaitset aukon olemassa olevassa tutkimuksessa tai saat idean, joka vaatii lisää selvittämistä, vinkkaa siitä meille. Selvitämme onko aiheessa potentiaalia ja teemme siitä tutkimuksen, mikäli näin on.

ET julkaisee valmistuneet raportit sekä keskeiset tulokset, johtopäätökset ja suositukset sisältävän yhteenvedon kotisivuillaan internetissä.


Lisätietoja Antti Kohopää
 

LiitePäivämääräKoko
13.04.201129 Kt
22.07.201181 Kt