Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

Energiateollisuus vastaa jäsenyritystensä henkilöstön työehtoja koskevasta sopimustoiminnasta sekä neuvoo ja kouluttaa jäseniään, tekee selvityksiä ja välittää tietoa.

Energiateollisuus edistää Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä, kansalaisten hyvinvointia ja alan mainetta osallistumalla energiamarkkinoiden kehittämiseen ja turvaamalla riittävän ja häiriöttömän energian saannin kotitalouksille ja elinkeinoelämälle.

Energiateollisuus ry (ET)

  • energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen järjestö
  • perustettu 2004
  • toimialat: sähkökauppa, sähköverkko, sähköntuotanto, kaukolämpö, palveluntuotanto, työmarkkinat
  • jäsenyrityksiä noin 250, yhteistoimintajäseniä yli 60
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitto
  • omistaa palveluyhtiö Adato Energia Oy:n
  • Energiateollisuuden toimintajärjestelmä on ISO 9001:2000 sertifioitu
  • Energiateollisuus ry on Green Office -toimisto
     

Kohti turvallista ja hyvinvoivaa tulevaisuutta

Turvallisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta rakennetaan tänään. Nyt tehtävät energiaratkaisut vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten ilmastonmuutosta pystytään hillitsemään ja miten suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessa kehittyy.

Energiateollisuus haluaa tukea kehitystä, joka ohjaa Suomea kohti vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät laajasti alan kotimaista osaamista. Energia-ala haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisäämällä kotimaisten uusiutuvien ja päästöttömien energialähteiden käyttöä parannetaan energiantuotannon omavaraisuutta, energiaturvallisuutta ja energian toimitusvarmuutta sekä vahvistetaan kansantaloutta.

Energiateollisuuden tavoitteena on parantaa energiayhtiöiden investointiedellytyksiä Suomeen. Energia-ala on jo vuosia ollut eri teollisuudenaloista suurin investoijia Suomessa. Kun toimintaympäristö on vakaa ja ennustettava, energiateollisuuden mahdollisuudet mittaviin investointeihin paranevat ja energian hinta pysyy kilpailukykyisenä.