Toimivat sähkö- ja lämmitysmarkkinat ovat suomalaisille tärkeät

Energian saatavuus ja kohtuullinen hinta sekä toimivat energiamarkkinat ovat suomalaisille tärkeitä asioita. Elämme EU:n kylmimmässä jäsenvaltiossa, etäisyydet ovat pitkiä ja meillä on paljon energiaa käyttävää teollisuutta.

Sähkömarkkinoita ohjataan toimimaan yhä enemmän Euroopan laajuisesti ja tehokkaasti, jolloin sähkömarkkinoilta saatavat hintasignaalit ohjaavat investointeja ja energiankäyttöä. Tämä edellyttää yhteisiä markkinoita estävien kansallisten tukijärjestelmien uudelleenarviointia.

Kysynnän ja pientuotannon osallistumista markkinoille on edistettävä tasavertaisin edellytyksin. Yhteisten sähkömarkkinoiden tehokas toiminta vaatii myös siirtoyhteyksien parantamista.

Eri lämmitysmuodot kilpailevat lämmitysmarkkinoilla. Lämmitysmuotovalinnat tehdään pitkäksi ajaksi. Päätökset kannattaa tehdä harkiten eikä esimerkiksi ajankohtaisiin muoti-ilmiöihin tukeutuen. Kaukolämpö ja sähkö (suoraan tai lämpöpumpun kautta) lämmittävät useimpien suomalaisten koteja ja työpaikkoja.

Energiateollisuus kannattaa eri lämmitysmuotojen tasavertaista kilpailua. Esimerkiksi energiaverotus ei saa syrjiä kaukolämmön tuottamista verrattuna kiinteistössä tapahtuvaan energiantuotantoon. Rakentamismääräysten ei tule syrjiä joitain energiamuotoja. 


Lisätietoja

kohopan
Kohopää, Antti
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: antti.kohopaa@energia.fi
Puhelin: +358 530 52 306
salompe
Salomaa, Pekka
Johtaja
Sähköpostiosoite: pekka.salomaa@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 401

Materiaalia energiamarkkinoista

Suositukset ja ohjeet

02.12.2016

Kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu kaukolämmitetyssä rakennuksessa – malleja ja hyviä käytäntöjä

Oppaassa on esitetty yleisiä ohjeita ja malleja kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun. Opas on suunnattu LVI-suunnittelijoille. Oppaassa esitetyt asiat on valittu perustuen yleisimmin vastaan tulleisiin asioihin liittyen asuinkerrostalojen kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Energiateollisuus ry:n uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä: Asiakas ykköseksi ja järkeä tukipolitiikkaan!

Tiedotteet

01.09.2016

Energiateollisuus ry:n uusi toimitusjohtaja Jukka Leskelä: Asiakas ykköseksi ja järkeä tukipolitiikkaan!

Energia-ala on kovassa muutosprosessissa, jonka keskiöön on noussut asiakas. Energiayhtiöt kehittävät kilvan uusia digitalisaatioon perustuvia tuotteita ja palveluja. Tähän uuden teknologian kehitykseen soisi myös julkisen vallan osallistuvan suuntaamalla siihen innovaatiorahoitusta, linjaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana tänään aloittanut Jukka Leskelä.

Julkaisut

17.08.2016

Kaksisuuntainen kaukolämpö -hanke

Hankkeen taustalla on nykyistä hajautetumpien energiaratkaisujen ja kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon kilpailukyvyn parantuminen. Tämän kehityksen myötä alalla on herännyt keskustelu lämpömarkkinoiden kehittämistarpeista sekä tavoista vastata kilpailuun. Hankkeen on toteuttanut Pöyry Management Consulting Oy ja hankkeen on rahoittanut Sitra ja Energiateollisuus ry.