Ympäristömerkitty sähkö

Sähköä myydään myös ympäristöystävällisten tuotemerkkien avulla. Jos asiakas on ostanut esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua sähköä, sähkön myyjän on hankittava tuulisähköä vastaava määrä. Ympäristöystävällisen sähkön ostaja saa pistorasiaansa samanlaatuista sähköä kuin muutkin asiakkaat. Tietyihin energialähteisiin perustuvat sähkötuotteet voivat olla joko myyjien omia tuotemerkkejä, tai niillä voi olla esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergiamerkki. Tuotteista saa tarkempia tietoja sähkön myyjiltä. Asiakkaan kannalta vihreän sähkön hankinta ja kilpailuttaminen hoituu samalla tavalla kuin ”tavallisen” sähkön ostaminen.

Sähkön alkuperä ja ympäristövaikutukset

Kaikille sähköasiakkaille annetaan tietoa sähkön alkuperästä ja ympäristövaikutuksista. Sähkön myyjien pitää lain mukaan ilmoittaa sähkölaskuissa ja markkinointimateriaaleissa tietoja, jotka koskevat niiden myymän sähkön energialähteitä. Sähkön tuoteselosteessa on kerrottava sähkönmyyjän edellisen kalenterivuoden aikana myymän sähkön tuottamiseen käytetyt energialähteet sekä niiden osuudet. Energialähteiden lisäksi myyjän on annettava tietoja hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrästä. Nämä tiedot löytyvät useimmiten myyjän www-sivuilta.

Energiateollisuus on antanut myyjille suosituksen siitä, kuinka sähkön alkuperätiedot ilmoitetaan asiakkaille. Suositus on tehty sähkön myyjien tietojenantamisvelvoitteita koskevien säädösten soveltamiseksi sähkölaskuilla ja myynninedistämisaineistoissa.

Alkuperäinen Labelling -suositus on annettu 12.5.2004. Suosituksen tarkoituksena on toimia yleisenä ohjeena direktiivin ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Sähkön myyjät voivat täydentää tietoja omien näkemystensä mukaisesti. Suositusta päivitetään vuosittain vastaamaan edellisen vuoden tietoja.