Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus

 


Suomessa on käytössä Energiateollisuus ry:n (ET) ja Muoviteollisuus ry:n (MT) yhdessä organisoima ja ylläpitämä kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmä, joka on toiminut vuodesta 1984 alkaen.

Järjestelmä käsittää toisaalta kaukolämpöverkon rakentamisessa käytettävien tuotteiden ja materiaalien (putket ja putkiosat, liitosratkaisut ja venttiilit) sertifiointimenettelyn ja toisaalta johtojen asennustyötä tekevien urakoitsijoiden ja asentajien auktorisointimenettelyn.

Sertifiointi ja auktorisointi eivät ole viranomaisvaatimuksia, vaan laadunvarmistusjärjestelmään osallistuminen on vapaaehtoista yrityksille. ET:n suositusta seuraten Suomen kaukolämpöyritykset kuitenkin hankinnoissaan varsin kattavasti edellyttävät sertifikaattia ja auktorisointia.

Tuotteiden sertifioinnin osalta Suomen kansallinen menettely ja LT-laatumerkki korvautuu vähitellen vastaavalla eurooppalaisella sertifiointimenettelyllä (EHP-sertifikaatti ja –merkki), jota ylläpitää kaukolämpöalan eurooppalainen yhteistyöjärjestö, Euroheat & Power. 2011 alusta alkaen kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot sekä yksiputkirakenteena (2Mpuk-rakenne) että kaksiputkirakenteena (Mpuk) ovat EHP-sertifioinnin piirissä. Myös taipuisien putkirakenteiden EHP-sertifiointimenettelyä valmistellaan. Liitosten ja venttiilien EHP-sertifiointi saataneen käyntiin lähivuosina, siihen asti niiden osalta toimitaan kansallisen järjestelmän mukaisesti.

Kaukolämpöjohtojen liitostyötä tekevien urakoitsijoiden ja asentajien auktorisointimenettely säilyy jatkossakin kansallisena toimintana.

linkki:
Kaukolämpöverkon rakentamisen laadunvarmistusjärjestelmä

JÄRJESTELMÄ
Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus- ja sertifiointijärjestelmä, erityisohje 1 (voimassa 1.3.2010 alkaen)
Kaukolämpöjohtojen liitostyö, urakoitsijoiden auktorisointi ja asentajien pätevyys, erityisohje 2 ( voimassa 1.3.2010 alkaen)
Quality assurance and certification scheme for preinsulated district heating pipe systems, scheme rule 1 (valid rom 1st March, 2010)
Kaukolämpöjohdoissa käytettävien sulkulaitteiden laadunvarmistus- ja sertifiointijärjestelmä, erityisohje (päivitetty 21.2.2013)
Finnish quality assurance and certification scheme for shut-off valves for district heating pipe systems, scheme rule 3 (uppdated February 21 st, 2013)
 
TIEDOTTEET
Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2016, tiedote L142.
Onko liitostyön laatu hallinnassa? (Tiedote L103/2006) 

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, asennusoikeudet ja liitostyötodistukset (Tiedote L141/2015, päivitetty 12.11.2015)