Päästökauppa

Päästökauppa tarkoittaa mahdollisuutta käydä kauppaa päästöoikeuksilla. Laajin käytössä oleva kasvihuonekaasupäästöjen päästökauppajärjestelmä on EU:ssa. Siinä päästöille asetetaan kiintiö. Järjestelmään kuuluvat yritykset palauttavat vuosittain viranomaiselle todellisia päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia. Päästöt saadaan vastaamaan käytettävissä olevia päästöoikeuksia joko vähentämällä omia päästöjä tai ostamalla päästöoikeuksia. Yhteensä päästöoikeuksia on kuitenkin käytettävissä rajallinen määrä, jolloin päästöt väistämättä vähenemät vastaamaan asetettua päästökiintiötä.

Päästökauppajärjestelmä ohjaa päästövähennykset sinne, missä vähennykset saadaan aikaan halvimmin. Järjestelmä määrittelee päästöille hinnan, josta muotoutuu samalla kannuste investoida vähän päästöjä aiheuttavaan toimintaan.

EU:n päästökauppajärjestelmän lisäksi muun muassa Japanissa, Australiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa valmistellaan päästökauppajärjestelmiä. Kioton ilmastopöytäkirja sisältää mahdollisuuden valtioiden väliseen päästökauppaan. Kioton pöytäkirja sisältää myös ns. hankemekanismit, joissa toteutetaan päästöjä vähentäviä hankkeita kehitysmaissa tai toisissa teollisuusmaissa. Näiden hankemekanismien avulla on mahdollista hankkia päästövähennysyksiköitä. Kioton pöytäkirjan mukainen kansainvälinen päästökauppa ja hankemekanismit ovat keinoja saada aikaan globaali hinta hiilidioksidille, jotta mm. energian tarpeen tyydyttämiseksi tehtävät investoinnit suuntautuisivat päästöttömiin tuotantomuotoihin.

Parhaillaan keskustellaan EU:n päästökaupan vahvistamisesta rakenteellisin uudistuksin.