Ajankohtaista ja materiaalipankki_käsitelty

Ajankohtaista ja materiaalipankki

Mitä Energiateollisuudessa tapahtuu? Täältä löytyvät tiedotteet, lausunnot, blogi ja paljon muuta!

Tiedotteet

16.02.2017

Sähköverkkoyhtiöt varautuvat ylijäämillä sähköverkon uudistamisen investointeihin

Energiavirasto julkaisi tänään jakeluverkkoyhtiöiden tuoton yli- ja alijäämät 2015 päättyneeltä valvontajaksolta. Kolmannella valvontajaksolla jakeluverkkoyhtiöt olivat yhteensä 115 miljoonaa euroa ylijäämäisiä. Tällä ylijäämällä verkkoyhtiöt ovat varautuneet mittaviin sähköverkkoinvestointeihin, joilla vastataan sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteisiin. Suomessa toimii noin 80 verkkoyhtiötä, joiden toimintaympäristö ja -tavat vaihtelevat.

Tiedotteet

30.01.2017

Kaukolämpövuosi 2016: Uusiutuvuus monipuolista kaukolämmössä

Kaukolämpöön ja siihen liittyvään sähkön tuotantoon käytettiin polttoaineita 55,5 TWh:n edestä vuonna 2016. Siitä uusiutuvien osuus oli 32 prosenttia, mikä on yksi prosenttiyksikkö vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusiutuvien polttoaineiden absoluuttinen määrä kuitenkin kasvoi 3,8 prosenttia.


Uusimmat muut materiaalit

Julkaisut

20.02.2017

Selvitys keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmistä_TTY_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia

Julkaisut

16.02.2017

Yhteinen kunnallistekninen työmaa sopimusmalli

Energiateollisuus, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys ja FiCom ovat yhteistyönä laatineet oheisen uuden yhteisiä kunnallisteknisiä työmaita koskevan sopimusmallin. Se sisältää yleisen toimintamallin sekä hankekohtaisesti tehtävän esimerkkisopimuksen. Energiateollisuus suosittelee jäsenyhtiöitään hyödyntämään uutta mallia, kun yhteisten työmaiden pelisäännöistä sovitaan infra-alan toimijoiden kesken.

Esitykset

15.02.2017

Sähkönsiirron hinnoittelu

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja tiukasti säänneltyä. Ylihinnoittelu ja ylisuurten tuottojen kerääminen ei ole mahdollista, koska viranomainen määrittelee sähkön siirtohinnoille katon.