EU:n puheenjohtajuus vuoden 2013 alkupuoliskolla:

Irlanti aikoo kiirehtiä biomassan kestävyyskriteerejä

15.01.2013

Vuodenvaihteessa EU:n puheenjohtajakapulan Kyprokselta vastaanottanut Irlanti nostaa energia-asioissa vahvasti esille muun muassa biomassan kestävyyskriteerit. Komission odotetaan antavan keväällä direktiiviesityksen biomassan käytön kestävyysvaatimuksista sähkön, kaukolämmityksen ja kaukojäähdytyksen tuotannossa. Irlanti sanoo puheenjohtajuusohjelmassaan paneutuvansa direktiivin edistämiseen ja esittävän siitä tilannekatsauksen kesäkuun 2013 energianeuvostossa.

Biomassan kestävyyskriteereiden ohella Irlanti aikoo edistää mm. sähkön sisämarkkinoiden toteutumista. Tällä saralla se näkee vielä monia esteitä, jotka on raivattava pikaisesti tieltä, jotta kuluttajat osaavat hyödyntää markkinoita täysitehoisesti.


Irlannin EU-puheenjohtajuusohjelmaan


Jukka Kortelainen
puh. 050 584 1611, (09) 53052104