Euroopan energia- ja ilmastopolitiikka Brexitin jälkeen?

”EU:n perussopimustasolla asiaa tarkastellen ei pitäisi tapahtua suuria muutoksia. Britit ja muut EU-maat päättävät edelleen omasta energiapaletistaan, ja verot ovat käytännössä kansallisessa päätäntävallassa”, kirjoittaa ET:n johtaja Pertti Salminen muistiossaan Arvioita Brexit-äänestyksestä ja sen seurauksista.

Sähkönkulutus kasvanut 3 % alkuvuodesta

ET:n tuoreimpien tilastojen mukaan sähkönkulutuksessa on tapahtunut hienoinen käänne, kun kuluvan vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle kirjattiin 3,2 prosentin kasvu. Kasvu näkyy myös viimeisten 12 kuukauden ajalta eli vuositasolla, vaikkakin maltillisemmin (1,1 %).