Sähkönkulutus jatkanut kasvuaan

Sähkönkulutus on pysynyt nousuvireisenä. Elokuussa kirjattiin 2,3 prosentin kasvu viime vuoden elokuuhun verrattuna, ja vuoden alusta kasvua on kertynyt 2,7 prosenttia. Vuositasollakin mennään plussan puolella, 1,2 prosenttia.

Energiateollisuuden näkemyksiä energia- ja ilmastostrategian valmisteluun

Energiateollisuus katsoo, että päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin, mihin sisältyy muun muassa turve.