Energiateollisuus ry (ET) on sähkö-
ja kaukolämpöalaa edustava
elinkeinopoliittinen ja työmarkkina-
poliittinen etujärjestö.

kevatseminaari_nosto.jpg
Kevätseminaari

Energiateollisuuden kevätseminaari
15. - 16.5.2014
Logomo, Turku

suomi_2030_nosto.jpg
Kohti kestävää energiaa - Suomi 2030

Energiateollisuuden visiona on hiilineutraali sähkö ja kaukolämpö vuonna 2050.

 

 

ilmastoteko_nosto3.jpg
Vuoden ilmastoteko

Vuoden 2014 ilmastoteoksi valittiin Oulun Sähkönmyynti Oy:n Farmivirta.

sahkokatkot_nosto.jpg
Häiriösivu

Sähköverkon häiriösivuilta löydät kootusti kaikkien sähkönjakelijoiden yhtiökohtaiset häiriösivut ja oikeat yhteystiedot vika- ja sähkönjakelun keskeytystilanteisiin.

 

Uutiskirje

Ajankohtaista tietoa alan näkymistä ja näkemyksistä!

Uutiskirjeisiin (viimeisin julkaistu 9.4.2014)

Energia- ja ilmastoasioiden peruskurssi MEP-ehdokkaille

EU:ssa toteutettava energia- ja ilmastopolitiikka vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko koko Euroopan talous kestävällä tavalla kasvuun pitkään jatkuneen laman jälkeen. Toukokuussa valittavat uudet MEPit ovat keskeisessä asemassa tuon politiikan toteuttajina. Tätä taustaa vasten Energiateollisuus ry:ssä (ET) on laadittu EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa tiiviisti luotaava katsaus, joka jaetaan kaikille suomalaisille MEP-ehdokkaille hyödynnettäväksi kunkin vaalikampanjassa ja toivottavasti myös sen jälkeen.

Lämmin alkuvuosi vähensi sähkönkäyttöä 3 prosenttia

Sähkönkäyttö väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammi-maaliskuuhun. Vähennys johtui ennen kaikkea selvästi normaalia lämpimämmästä maaliskuusta, jolloin sähköä kului yli 9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden 2013 maaliskuu oli puolestaan normaalia kylmempi, jolloin kulutuksessa oli 8 prosentin kasvu. Lämpötilakorjattuna tälle alkuvuodelle kirjattiin noin prosentin kasvu sähkönkäyttöön, viime vuoden vastaavalle ajalle taas noin prosentin vähennys.