Uutiskirje

Ajankohtaista tietoa alan näkymistä ja näkemyksistä!

Uutiskirjeisiin (viimeisin julkaistu 9.4.2015)

Selvitys uusiutuvan energian tukijärjestelmästä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotus uusiutuvan energian tukijärjestelmäksi. Työryhmän tehtävänä on muun muassa harkita, millainen malli täyttää parhaiten uudelle tukijärjestelmälle asetetut tavoitteet.

Energiateollisuus ry:n syysseminaarin aineisto